คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล

กรรมการผู้จัดการ
บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน)

   ดิฉันคงไม่ต่างจากผู้คนอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่ค่อยมั่นใจว่าแพทย์แผนจีนจะเป็นทางเลือกที่ดี จนถึงคราวที่ตัวเองต้องพาคุณพ่อที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งไปรับการรักษาจากคุณหมอจึงได้ทราบว่า 'หมอแบ็งค์' นั้น มิได้แต่ช่วยรักษาอาการทางกายของคนไข้ เท่านั้นแต่คุณหมอยังให้ความรัก ความเข้าใจ ความอบอุ่นต่อคนไข้ และญาติๆอีกด้วย

ผลลัพท์อาจเปลี่ยนไปในแต่ละบุคคล