ดร.จุไรพร จินตกานนท์ คล้ายจำแลง

อดีตผู้อำนวยการมูลนิธิยุวพัฒน์

   ถ้าไม่ได้หมอป่านนี้ ตายไปจากชีวิตที่มีคุณภาพแล้ว ดิฉันไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นอะไรทั้งที่ดูแลสุขภาพมาเป็นอย่างดี เคยร้องไห้กับพระเจ้าว่าเราขอแค่มีชีวิตที่เราไม่ต้องรู้สึกว่า ...จะเดินยังเดินไม่ไหว กินก็กินไม่ได้ แล้วพอเรากลับมามีชีวิติีกครั้ง เดินได้ ดีใจที่ได้มีชีวิตแค่นี้ก็พอแล้ว...

ผลลัพท์อาจเปลี่ยนไปในแต่ละบุคคล