ท่านพระมหารุ่งเพชร (ติกฺขวชิโร)

จำวัดอยู่ที่ วัดพระพิเรนทร์
จังหวัด กทม.

อาตมาได้ไปศึกษาธรรมะที่ประเทศอินเดีย อาตมามีอาการปวดท้องและถ่ายท้องประมาณ 5 ครั้งต่อวันเป็นเวลา 5 ปี  จึงเข้ารับการรักษาอาการด้วยแพทย์แผนปัจจุบันที่ประเทศอินเดียแล้ว แต่อาการกลับไม่ดีขึ้นเลยจนอาตมาได้กลับมาที่ประเทศไทยเมื่อช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมา อาตมาค้นหาวิธีการรักษาในด้านอื่นๆ จนได้เข้ารักษาโดยการใช้สมุนไพร

อาตมาได้ฉันยาสมุนไพรได้ประมาณ 2 อาทิตย์อาการที่รู้สึกปวดท้องก็มีอาการดีขึ้น จากที่ถ่ายประมาณ 5 ครั้งต่อวัน ก็ถ่ายลดลงเหลือ 1-2ครั้งต่อวัน และเป็นเวลามากขึ้น โดยอาการเป็นที่หน้าพอใจเป็นอย่างมาก

ผลลัพท์อาจเปลี่ยนไปในแต่ละบุคคล