Loading...

HEALTH CORNER

อ่านเรื่องราวพบคำแนะนำเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี พร้อมกิจกรรมและข่าวสารให้คนรักสุขภาพได้ดูแลตัวเองและคนรอบข้างอย่างถูกวิธี

สมุนไพรปราบหวัดเร็วกว่า.. ดีกว่า..

ตอบได้ทันทีเลยว่า สมุนไพรหากใช้ของคุณภาพดีจะรักษาหวัดเห็นผลดีกว่าและเร็วกว่ายาฝรั่ง โดยมีหลักการเลือกซื้อสมุนไพรรักษาหวัดคุณภาพดีดังนี้

1)ผสมสมุนไพรหลายชนิด

หากใช้สมุนไพรเพียงชนิดเดียว จะรักษาอาการได้ไม่ครบถ้วน สมุนไพรจึงต้องผสมหลากหลายชนิด เพื่อให้ครอบคลุมทั้งอาการไข้ ไอ น้ำมูก แก้อักเสบได้ครบถ้วนที่สำคัญ ต้องมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียทั้ง 2 อย่าง

2)คุณภาพตามราคา

ไม่มีทางเลยที่เราสามารถได้สมุนไพรรักษาหวัดออกฤทธิ์เร็ว คุณภาพดี Amazing ในราคา 2-3 บาท/Capsule เพราะแค่ค่าวัตถุดิบสมุนไพรเกรดเอราคาก็มากกว่านี้แล้ว ดังนั้นหากเจอสมุนไพรราคาถูกๆให้รู้ว่ารักษาหวัดได้ดีไม่เต็มร้อย

3)ขึ้นทะเบียนกับ อ.ย.

สมุนไพรที่ขายนอกสถานพยาบาล ต้องขึ้นทะเบียนกับทาง อ.ย. เป็นการคัดกรองเบื้องต้นในด้านความปลอดภัยในการซื้อมารับประทาน ยิ่งหากผู้ผลิตมีความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพรจริงๆ ผลการรักษายิ่งได้ผลดีใหญ่

หวังว่าวิธีเลือกซื้อข้างต้น จะทำให้ท่านเลือกซื้อสมุนไพรดีๆได้ครับ

 หมอแบงค์