Loading...

TESTIMONIALS

"ดิฉันคงไม่ต่างจากผู้คนอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่ค่อยมั่นใจว่าแพทย์แผนจีนจะเป็นทางเลือกที่ดี จนถึงคราวที่ตัวเองต้องพาคุณพ่อ
ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งไปรับการรักษาจากคุณหมอจึงได้ทราบว่า 'หมอแบ็งค์' นั้น มิได้แต่ช่วยรักษาอาการทางกายของคนไข้เท่านั้น
แต่คุณหมอยังให้ความรัก ความเข้าใจ ความอบอุ่นต่อคนไข้ และญาติๆอีกด้วย" 

คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล

คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล

กรรมการผู้จัดการ
บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน)

ดร.จุไรพร จินตกานนท์ คล้ายจำแลง

อดีตผู้อำนวยการมูลนิธิยุวพัฒน์

คุณประกอบ แซ่ฉั่ว

ผู้จัดการทั่วไป (ด้าน IT) บจก. CPF (ประเทศไทย)

คุณรัชสิทธิ์ เลิศกันตพงศ์

เจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดไซน์รูท

คุณจินิดา ลัคนาธรรมพิชิต

ผู้จัดการสินเชื่อรายย่อยที่มี
หลักประกัน ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
จำกัด (มหาชน)

ท่านพระมหารุ่งเพชร (ติกฺขวชิโร)

จำวัดอยู่ที่ วัดพระพิเรนทร์
จังหวัด กทม.

คุณบุษราคัม งามพิพัฒน์

ช่างแต่งหน้า 
บริษัท อานเซอร์โปรดัคชั่น

Mr. Thomas Leslie Hammer (ทอม แฮมเมอร์)

Chief Operation Officer – International Business,Siam Makro Plc. รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – สายงานธุรกิจต่างประเทศ บริษัท สยามแม๊คโคร จำกัด (มหาชน)