Loading...

HEALTH CORNER

อ่านเรื่องราวพบคำแนะนำเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี พร้อมกิจกรรมและข่าวสารให้คนรักสุขภาพได้ดูแลตัวเองและคนรอบข้างอย่างถูกวิธี

3 วิธีช่วยสมองแจ่มใสหลังเกษียณ

นายแพทย์โรเบิร์ต ชโรเบอร์ ผู้อำนวยการโครงการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย วิทยาลัยแพทย์ฮาร์ดวาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา แนะวิธีดูแลสุขภาพใจพร้อมช่วยฝึกสมองเพื่อคนวัยเกษียณดังนี้

1.เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ภาษาที่ 3 ฝึกทำอาหาร ฝึกออกกำลังกายวิธีใหม่ๆ หรือซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้เล็กๆ น้อยๆ ด้วยตัวเอง นอกจากเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ยังช่วยเพิ่มพูนทักษะอีกด้วย

2.สนุกกับประสาทสัมผัส การใช้ชีวิตประจำวันซ้ำๆ เดิมๆ ทำให้ละเลยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไป ลองหันไปทำกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้ของประสาทต่างๆ เช่น ใช้กลิ่นบำบัดโดยทำสปาเล็กๆ ด้วยตัวเองที่บ้าน ฝึกโยคะ ทำสมาธิ ช่วยให้จิตใจและร่างกายได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ และรู้สึกสดชื่นขึ้นได้ทันตา

3.เอื้อเฟื้อแก่คนรอบข้าง นอกจากจะใช้ประสบการณ์ความรู้ ความสามารถที่มีเพื่อช่วยเหลือดูแลให้คำปรึกษาแก่คนในครอบครัวแล้ว ยังเผื่อแผ่ไปถึงผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้อีก เช่น ไปเป็นครูพิเศษให้ชุมชนหรือศูนย์ฝึกอาชีพใกล้บ้าน สร้างความภูมิใจให้ตนเองและพัฒนาทักษะในการสื่อสาร การเข้าสังคมแถมยังช่วยให้สมองฟิตอยู่เสมอ วัยนี้มีพร้อมทั้งประสบการณ์และปัญญา หากหมั่นดูแลจิตใจให้เบิกบาน สมองก็จะปลอดโปร่ง สามารถส่งต่อความรู้มีค่าให้คนอื่นๆ ได้อีกมาก

 

ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข