Loading...

HEALTH CORNER

อ่านเรื่องราวพบคำแนะนำเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี พร้อมกิจกรรมและข่าวสารให้คนรักสุขภาพได้ดูแลตัวเองและคนรอบข้างอย่างถูกวิธี

โรคหัวใจ...ไล่ให้ไกลจากชีวิต

ส่วนใหญ่เกิดจากหลอดเลือดหัวใจตีบ ทำให้หัวใจวายตามมา ดังนั้นหากเราสามารถป้องกันหลอดเลือดหัวใจจากไขมันอุดตันได้ จะช่วยให้เรา “รอดตาย” จากหัวใจวายได้มากกว่าเดิม

วิธีแก้ไขมีเพียงหนึ่งเดียว......ทำอย่างไรไม่ให้ไขมันเกาะหลอดเลือด

คำตอบคือ......ไม่ว่าเราจะกินอาหารที่ดีเพียงใด ไขมันซึ่งแทรกอยู่ในอาหารเกือบทุกประเภทสามารถแทรกซึมเกาะหลอดเลือดได้อยู่ดี ยิ่งไปกว่านั้น อาหารหลายประเภทที่ไม่ใช่ไขมันโดยตรงสามารถแปลงสภาพเป็นไขมันอุดตันเส้นเลือดหัวใจได้ในที่สุด เช่น กลุ่มแป้งและโปรตีน เป็นต้น

ดังนั้น เมื่อเรายับยั้งไขมันเกาะหลอดเลือดไม่ได้ แต่เราสามารถ “ล้างหลอดเลือด” ให้สะอาดทุกวันได้โดยใช้กลุ่มสมุนไพรล้างไขมันในเลือด เปรียบเหมือนกับ เราไม่สามารถยับยั้ง “ฝุ่น” ไม่ให้เปื้อนพื้นบ้านได้ แต่เรา “เช็ดล้าง” ฝุ่นออกจากบ้านทุกวันด้วยสมุนไพรได้นั่นเอง

ดูแลหลอดเลือดหัวใจด้วยการ “เช็ดล้างฝุ่น” ทุกวันครับหมอแบงค์