Loading...

HEALTH CORNER

อ่านเรื่องราวพบคำแนะนำเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี พร้อมกิจกรรมและข่าวสารให้คนรักสุขภาพได้ดูแลตัวเองและคนรอบข้างอย่างถูกวิธี

อ่อนเพลียเรื้อรัง....โรคร้ายใกล้ตัว

โดยทางแพทย์แผนปัจจุบันตรวจไม่พบความผิดปกติ

สาเหตุที่แท้จริงของโรคนี้เกิดจากพลังงานในร่างกายป่วยผิดปกติ

โดยมากมักมีอาการผิดปกติ 3 อย่างได้แก่


1) ท้องอืดแน่น

เกิดจากกระเพาะอาหารลำไส้ไม่แข็งแรง ย่อยและดูดซึมอาหารได้ไม่ดีทำให้สร้างพลังงานเลี้ยงร่างกายน้อยเกิดภาวะเพลียเรื้อรังตามมา


2) ขี้ลืม

เกิดจากพลังงานในร่างกายเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ ส่งผลต่อการทำงานของสมองหากปล่อยไว้
นานๆ ทำให้ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ตามมา


3) ข้อเข่าเสื่อม

เกิดจากเลือด และพลังงานในร่างกายไม่พอเลี้ยงกระดูกเข่า ข้อเข่าจึงอ่อนแอรับน้ำหนักร่างกาย
ไม่ได้ เกิดโรคข้อเข่าเสื่อมตามมา


อาการทั้งหมดที่กล่าวมา สามารถใช้สมุนไพรรักษาได้หายขาดครับ
 


หมอแบงค์