Loading...

HEALTH CORNER

อ่านเรื่องราวพบคำแนะนำเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี พร้อมกิจกรรมและข่าวสารให้คนรักสุขภาพได้ดูแลตัวเองและคนรอบข้างอย่างถูกวิธี

โยคะ...บำรุงสุขภาพ

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีพวก “มั่ว” นำท่าออกกำลังกายทั่วไปบอกว่าเป็นโยคะ ทำให้หลายคนเข้าใจผิดสับสนตามมา

โยคะที่แท้จริงช่วยสุขภาพแข็งแรงด้วยเหตุผล 3 อย่าง


1) บริหารกาย

ท่าโยคะที่ถูกต้อง จะช่วยให้ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูกออกกำลังได้อย่างเหมาะสมโดยร่างกายไม่สึกหรอตามมา


2) บริหารจิต

หัวใจของโยคะอยู่ที่การฝึกฝนจิตใจซึ่งเกี่ยวข้องกับเคล็ดลับการหายใจที่ถูกต้อง หากฝึกโยคะแต่ไม่ฝึกหายใจถูกต้อง ย่อมเปล่าประโยชน์


3) บริหารพลังงาน

โยคะชั้นสูงจะเน้นไปที่จักระ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานสำคัญในร่างกายเทียบได้กับเส้นลมปราณของจีนโบราณ หากเรามีจักระที่แข็งแรง สุขภาพย่อมแข็งแรง

สำหรับคนทั่วไป ฝึกบริหารกายและจิตก็ช่วยให้สุขภาพแข็งแรงแล้ว


หมอแบงค์