Loading...

HEALTH CORNER

อ่านเรื่องราวพบคำแนะนำเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี พร้อมกิจกรรมและข่าวสารให้คนรักสุขภาพได้ดูแลตัวเองและคนรอบข้างอย่างถูกวิธี

กินสมุนไพร...เมื่อไหร่ดี?

เวลาเจ็บป่วยแต่ละครั้งก็เกิดความสับสนว่าควรใช้สมุนไพรหรือยาแผนปัจจุบันดีกว่ากัน


จริงๆ แล้วหลักการเลือกใช้สมุนไพรเหมาะกับ 3 กรณีเท่านั้น


1) ป่วยด้วยโรคไม่ฉุกเฉิน

สมุนไพรเหมาะรักษาโรคที่รอเวลาได้เท่านั้น หากเจ็บป่วยด้วยโรคที่ถึงตายใน 1-2 วัน หากไม่รีบรักษา เช่น อุบัติเหตุรถชน ไส้ติ่งแตก ต้องเลือกใช้วิธีรักษาแผนปัจจุบัน

2) บำรุงสุขภาพแข็งแรง

สมุนไพรช่วยบำรุงอวัยวะภายในแข็งแรงได้ทุกส่วน เป็นจุดแข็งที่ยาแผนปัจจุบันไม่มี ดังนั้นหากต้องการดูแลสุขภาพแข็งแรงให้เลือกใช้สมุนไพรเป็นหลัก

3) เสริมฤทธิ์ยาแผนปัจจุบัน

สมุนไพรสามารถเสริมฤทธิ์ยาแผนปัจจุบัน ได้ผลดีกว่าใช้ยาแผนปัจจุบันอย่างเดียว ตัวอย่างเช่น คนที่กินสมุนไพรลดไขมันร่วมกับยาลดไขมันแผนปัจจุบัน ค่าไขมันจะลดลงดีกว่าใช้ยาแผนปัจจุบันอย่างเดียว


ใช้สมุนไพรถูกหลัก สุขภาพแข็งแรงครับ


หมอแบงค์