Loading...

HEALTH CORNER

อ่านเรื่องราวพบคำแนะนำเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี พร้อมกิจกรรมและข่าวสารให้คนรักสุขภาพได้ดูแลตัวเองและคนรอบข้างอย่างถูกวิธี

กินยาหวัด.....หายหวัดช้าเท่ากับไม่กิน

 ด้วยเหตุผลหลัก 3 อย่าง


1) เชื้อก่อโรคส่วนใหญ่เป็นเชื้อไวรัส

ยาแผนปัจจุบันที่วางขายมีเฉพาะยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งได้ผลเฉพาะกรณีติดเชื้อแบคทีเรีย โดยคนที่ติดเชื้อเกิดจากแบคทีเรียเพียงแค่ 10 คน จากทั้งหมด 100 คน ซึ่งถือว่าน้อยมาก


2) ยาหวัดแผนปัจจุบันไม่มียาฆ่าไวรัส

เนื่องจากยาฆ่าเชื้อไวรัสแผนปัจจุบันราคาแพงมาก จึงไม่คุ้มค่าที่จะให้ ทำให้เวลาเป็นหวัดกินยาแผนปัจจุบันก็หายหวัดช้าเหมือนไม่ได้กินยา


3) เชื้อไวรัสกลายพันธุ์ตลอดเวลา
เนื่องจากไวรัสกลายพันธุ์รวดเร็วตลอดเวลาถึงจะให้ยาฆ่าเชื้อไวรัสได้ผลตอนนี้ ในครั้งต่อไปก็อาจไม่ได้ผลเหมือนเดิม


หันมาดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรแทนจะดีกว่า


หมอแบงค์