Loading...

HEALTH CORNER

อ่านเรื่องราวพบคำแนะนำเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี พร้อมกิจกรรมและข่าวสารให้คนรักสุขภาพได้ดูแลตัวเองและคนรอบข้างอย่างถูกวิธี

ปวดหลัง.........บอกโรค

อย่างไรก็ตาม อาการปวดที่แตกต่างกันสามารถบอกโรคเพิ่มเติมได้


1) ปวดหลังตอนกลางคืน

ส่วนมากมักปวดช่วง 23.00 – 03.00 น. เกี่ยวข้องกับภาวะเลือดในร่างกายไม่เพียงพอ


2) ปวดหลังร่วมกับปัสสาวะบ่อย

มักเกี่ยวข้องกับภาวะไตเสื่อม แนะนำเจาะเลือดดูค่าการทำงานของไต เพื่อยืนยันการวินิจฉัย


3) ปวดหลังภายหลังมีเพศสัมพันธ์

มักพบในผู้ชาย แสดงว่ามีเพศสัมพันธ์บ่อยเกินไป หากปล่อยไว้เรื้อรังจะเกิดภาวะไตเสื่อมตามมา


ปวดหลังสมุนไพรแก้ได้............หายขาดครับ


หมอแบงค์