Loading...

HEALTH CORNER

อ่านเรื่องราวพบคำแนะนำเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี พร้อมกิจกรรมและข่าวสารให้คนรักสุขภาพได้ดูแลตัวเองและคนรอบข้างอย่างถูกวิธี

3 เครื่องดื่ม...กินแล้วสมองเสื่อม

ขณะเดียวกัน เครื่องดื่มบางชนิดก็มีโทษต่อสมองหากรับประทานต่อเนื่องเป็นประจำ

มาดูกันว่าเครื่องดื่มให้โทษ ประกอบด้วย


1) เครื่องดื่มหวานๆ

ส่วนใหญ่ความหวานเกิดจากกลูโคสไซรัปหรือน้ำตาล ส่งผลให้หลอดเลือดสมองมีไขมันอุดตัน ทำให้สมองขาดเลือดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ


2) น้ำอัดลม

น้ำตาลเทียมในเครื่องดื่มกลุ่มน้ำอัดลมทำให้เลือดและน้ำเหลืองสกปรก เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคอัลไซเมอร์ ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน


3) กาแฟ

ส่วนผสมกลุ่มครีมเทียม นม สารปรุงแต่ง ทำให้เลือดหนืดข้นเป็นก้อนเลือดเลี้ยงสมองไม่พอ ส่งผลให้สมองเสื่อมในอัตราเร่งทวีคูณ


เลือกเครื่องดื่มผิด...สมองเสื่อมถามหาครับ


หมอแบงค์ 

ขณะเดียวกัน เครื่องดื่มบางชนิดก็มีโทษต่อสมองหากรับประทานต่อเนื่องเป็นประจำ


มาดูกันว่าเครื่องดื่มให้โทษ ประกอบด้วย


1) เครื่องดื่มหวานๆ

ส่วนใหญ่ความหวานเกิดจากกลูโคสไซรัปหรือน้ำตาล ส่งผลให้หลอดเลือดสมองมีไขมันอุดตัน ทำให้สมองขาดเลือดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ


2) น้ำอัดลม

น้ำตาลเทียมในเครื่องดื่มกลุ่มน้ำอัดลมทำให้เลือดและน้ำเหลืองสกปรก เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคอัลไซเมอร์ ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน


3) กาแฟ

ส่วนผสมกลุ่มครีมเทียม นม สารปรุงแต่ง ทำให้เลือดหนืดข้นเป็นก้อนเลือดเลี้ยงสมองไม่พอ ส่งผลให้สมองเสื่อมในอัตราเร่งทวีคูณ


เลือกเครื่องดื่มผิด...สมองเสื่อมถามหาครับ
 


หมอแบงค์