Loading...

HEALTH CORNER

อ่านเรื่องราวพบคำแนะนำเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี พร้อมกิจกรรมและข่าวสารให้คนรักสุขภาพได้ดูแลตัวเองและคนรอบข้างอย่างถูกวิธี

3 สัญญาณเตือนความจำเสื่อม

ส่วนมากร่างกายมักส่งสัญญาณเตือนความผิดปกติ แต่มักไม่สังเกตกัน ทำให้โรคลุกลามไปมาก


สัญญาณเตือน 3 ประการพบบ่อย ประกอบด้วย


1) ขี้ลืม

ส่วนใหญ่มักลืมเหตุการณ์เฉพาะหน้า เช่น ลืมว่าวางของไว้ที่ไหน ลืมว่าพูดอะไรไป หากเป็นหนักความทรงจำในอดีตจะหายไปด้วย


2) ตัดสินใจแย่

ตัดสินใจเรื่องราวต่างๆ แย่ลง ตัดสินใจผิดพลาดจนส่งผลเสียตามมามากกว่าปกติ


3) ไร้เหตุผล

ความสามารถในการใช้เหตุผลลดน้อยลง ชอบใช้อารมณ์ตัดสินใจมากกว่า เหมือนกลับมาเป็นเด็กอีกครั้ง


หมั่นสังเกตคนรอบข้างก่อนป่วยเป็นอัลไซเมอร์ครับ


หมอแบงค์