Loading...

HEALTH CORNER

อ่านเรื่องราวพบคำแนะนำเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี พร้อมกิจกรรมและข่าวสารให้คนรักสุขภาพได้ดูแลตัวเองและคนรอบข้างอย่างถูกวิธี

ปัสสาวะบ่อย.......สัญญาณเตือนป่วย

ซึ่งอาการปัสสาวะบ่อยส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุ 3 อย่าง


1) ไตเสื่อม

คนที่มีปัญหาไตเสื่อม ส่วนใหญ่มักตื่นมาปัสสาวะกลางคืน หากเจาะเลือดค่าการทำงานของไต (eGFR) จะน้อยกว่า 80


2) กระเพาะปัสสาวะอ่อนแอ

กล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะอ่อนแอ บีบไล่ปัสสาวะออกไม่หมด ทำให้ปัสสาวะตกค้าง ปวดปัสสาวะบ่อย


3) ต่อมลูกหมากโต

หากต่อมลูกหมากโต จะทำให้ปัสสาวะออกยาก ออกไม่หมด เข้าห้องน้ำปัสสาวะบ่อย


สาเหตุทั้งหมดแก้ไขด้วยสมุนไพรหายขาด


สมุนไพรรักษาได้ทุกโรคครับ


หมอแบงค์