Loading...

HEALTH CORNER

อ่านเรื่องราวพบคำแนะนำเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี พร้อมกิจกรรมและข่าวสารให้คนรักสุขภาพได้ดูแลตัวเองและคนรอบข้างอย่างถูกวิธี

เตรียมรับมือ โรคระบาดที่มากับฝน

รวมถึงเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งส่งผลทางจิตวิทยาความไม่มั่นใจของประเทศอย่างรุนแรง หรือบางกรณีถึงขั้นนักท่องเที่ยวชะลอ หรือเลิกการเดินทางไปยังประเทศนั้นๆ ก็บ่อยไป โดยเฉพาะการระบาดของโรคติดต่อจากคนสู่คน อย่างโรคไข้หวัดใหญ่หรือโรคหวัดซิกา ที่กำลังลุกลามหลายประเทศ รวมถึง 4 จังหวัดทางภาคเหนือของไทยตอนนี้ที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่สีแดงที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

เนื่องจากไข้หวัดระบาดยุคนี้พัฒนาการของโรครุนแรงขึ้นมากจนถึงขั้นอาจจะเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาดูแลอย่างทันท่วงที โรคแบบนี้เผลอไผลไม่ทันระวังอาจจะเดดสะมอเร่อย่างไม่ทันรู้ตัว โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กน้อย ผู้สูงสัย หรือผู้ใหญ่ที่ร่างกายไม่แข็งแรง

ดังนั้น ควรมีวิธีการรับมือและปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากโรคระบาด ให้ทันท่วงทีได้อย่างไรบ้าง โดยกองวิชาการและแผนงานสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีข้อแนะนำไว้ดังนี้

1.อย่าตระหนกตกใจจนเกินเหตุ

2.อย่าอยู่ในที่แออัด

3.อย่าเอามือสัมผัส ตา จมูก ปาก

4.ล้างมือบ่อยๆ

5.ใส่หน้ากากอนามัย

6.ดื่มน้ำที่สะอาด หรือต้มสุก

7.กำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล

โรคติดต่อต่างๆ มักจะเกิดจากสาเหตุหลักๆ คือ การไอ จาม หรือทางอาหาร และน้ำดังกล่าวข้างต้น แม้ว่าจะมีสาเหตุของการเกิดโรคต่างกัน แต่จะมีวิธีการติดต่อที่คล้ายคลึงกันคือ การหายใจ ไอ จาม การกินอาหาร หรือดื่มน้ำที่มีแหล่งปนเปื้อนเชื้อเข้าไป เช่น อาหารสุกๆ ดิบๆ อาหารที่มีแมลงวันตอม หรือทิ้งไว้ค้างคืน โดยไม่แช่เย็น

ในบางพื้นที่ของบางจังหวัด อาจเกิดโรคระบาดอื่นๆ เช่น อาหารเป็นพิษ อุจจาระร่วง บิด อหิวาตกโรค ไข้เลือดออก หรือไข้ไทฟอยด์ได้อีกด้วย ยุคสมัยนี้โรคที่เคยหายไปก็กลับมาระบาดได้อีก และโรคก็มีความรุนแรงหรือมีสายพันธุ์อื่นๆ ที่พัฒนา และรักษายากขึ้น การดูแลตัวเองไว้ให้มากๆ จึงเป็นเรื่องที่ควรทำให้มากที่สุด ดังนั้นป้องกันไว้ดีกว่ามานั่งแก้ไขอย่างแน่นอน

 

ที่มา : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์