Loading...

HEALTH CORNER

อ่านเรื่องราวพบคำแนะนำเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี พร้อมกิจกรรมและข่าวสารให้คนรักสุขภาพได้ดูแลตัวเองและคนรอบข้างอย่างถูกวิธี

เส้นเลือดในสมองตีบ มีอาการอย่างไร

โรคหลอดเลือดสมองตีบนิยมเรียกกันว่า Stroke โรคหลอดเลือดสมองทำให้เกิดอัมพฤกษ์อัมพาต (แขนและขาอ่อนแรงครึ่งซีก) มีปัญหาทางด้านความคิด สูญเสียความจำ 

มีปัญหาทางด้านการพูด อารมณ์แปรปรวน แต่ถ้าเราสามารถทราบถึงอาการนำของโรคนี้แต่แรก จะทำให้สามารถรักษาให้หายได้เป็นปกติ เรามาดูซิว่า.....อาการอะไรบ้างที่จะช่วยเตือนเรา

อาการเตือนสำคัญที่สังเกตได้ด้วยตนเองตามหลักที่จำได้ คือ

FACE ชาหรืออ่อนแรงที่ใบหน้า ตามัวมองเห็นภาพไม่ซ้อนหรือเห็นครึ่งซีก

ARM อาการแขนขาอ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่ง

SPEECH ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด พูดลำบาก พูดไม่ได้

TIME เวลาที่จะต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดCR : SOS