Loading...

HEALTH CORNER

อ่านเรื่องราวพบคำแนะนำเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี พร้อมกิจกรรมและข่าวสารให้คนรักสุขภาพได้ดูแลตัวเองและคนรอบข้างอย่างถูกวิธี

กินยาแผนปัจจุบัน "ดัก" ไข้หวัด ได้หรือไม่

เนื่องจาก ยาไข้หวัดแผนปัจจุบันมีจุดอ่อนตรงที่ไม่ช่วยป้องกันการป่วยเป็นหวัดได้
ได้แค่บรรเทาอาการเพียงอย่างเดียว

ตรงข้ามกับสมุนไพรหลายชนิดซึ่งมีฤทธิ์ทั้งรักษาและป้องกันโรคหวัด โดยผ่านกลไกหลักๆ 3 อย่าง

1.ฤทธิ์แก้อาการเวลาเป็นหวัด เช่น ลดไข้ แก้ไอ ลดน้ำมูก

2.ฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัสทำให้หายหวัดได้เร็วกว่ายาแผนปัจจุบัน

3.ฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย

หลายคนที่เคยทานสมุนไพรรักษาหวัดแล้วหายเร็วกว่ายาแผนปัจจุบัน ด้วยเหตุผล 3 อย่างข้างต้น

โดยต้องใช้เป็นตำรับสมุนไพร ไม่ใช่สมุนไพรตัวเดี่ยวๆ จึงจะเห็นผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้จริง"


หมอแบงค์