Loading...

HEALTH CORNER

อ่านเรื่องราวพบคำแนะนำเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี พร้อมกิจกรรมและข่าวสารให้คนรักสุขภาพได้ดูแลตัวเองและคนรอบข้างอย่างถูกวิธี

`หัวเราะ` สร้างภูมิคุ้มกัน

การหัวเราะมีประโยชน์อย่างมากมาย เพราะช่วยให้ร่างกาย และจิตใจแข็งแรง ช่วยป้องกัน บำบัดโรคภัยได้  หลายโรค ทั้งโรคซึมเศร้า โรคหัวใจ และยังช่วยลดความอ้วนได้ด้วย 

 

แต่นับวันคนเราหัวเราะกันน้อยลง อาจเป็นเพราะความเครียดจากหน้าที่การงานในชีวิตประจำวันจากปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความเหนื่อยล้า ไม่สมหวัง

 

เสียงหัวเราะมีคุณอนันต์ มีรายงานทางการแพทย์ยืนยันว่า ผู้ป่วยโรคหัวใจที่ได้รับการบำบัดด้วยการหัวเราะ ทำให้ความดันโลหิตลดลง พึ่งพายาน้อยลง โอกาสเกิดหัวใจวายน้อยลง

 

 นอกจากนี้การศึกษาเรื่องการหัวเราะหรือ Laugh Therapy กันอย่างจริงจังในหลายประเทศ เช่น อเมริกา สวีเดน พบว่า การหัวเราะสร้างภูมิคุ้มกันให้คนเราได้ 

 

รายงานทางวิทยาศาสตร์ระบุว่า การได้หัวเราะ 10 นาที จะช่วยลดอาการปวดได้ 2 ชั่วโมง เพราะการหัวเราะช่วยเพิ่มฮอร์โมนแห่งความสุขที่มีคุณสมบัติช่วยลดความเจ็บปวด

 

การหัวเราะช่วยให้อาการซึมเศร้าดีขึ้น และยังช่วยลดน้ำหนัก เพราะเวลาที่คนเราเครียดร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียด ซึ่งทำให้อยากอาหาร แต่เมื่อหัวเราะร่างกายจะลดการหลั่งฮอร์โมนนี้ ทำให้ลดความอยากอาหารลง

 

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์