Loading...

HEALTH CORNER

อ่านเรื่องราวพบคำแนะนำเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี พร้อมกิจกรรมและข่าวสารให้คนรักสุขภาพได้ดูแลตัวเองและคนรอบข้างอย่างถูกวิธี

วิตามิน C สู้หวัดได้จริงหรือ?

แต่ประโยชน์ของวิตามินซีที่กล่าวถึงกันมากคือ ป้องกันหวัด...
การรับประทานวิตามินซีเป็นประจำทุกวันไม่สามารถป้องกันหวัดได้ แต่จะช่วยลดความรุนแรงและระยะเวลาในการเป็นหวัด ยกเว้นผู้ที่ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเป็นประจำจะสามารถลดความเสี่ยงในการเป็นหวัดได้ถึง 50% 


ขนาดวิตามินซีที่แนะนำให้รับประทานเพื่อลดความรุนแรงและระยะเวลาในการเป็นหวัด คือ 1 – 3 กรัมต่อวัน


ผู้ที่ไม่เคยรับประทานวิตามินซีมาก่อน หากเป็นหวัดแล้วมาเริ่มรับประทานวิตามินซีจะไม่สามารถช่วยลดความรุนแรง หรือระยะเวลาในการเป็นหวัดได้เลย


CR : ASTV