Loading...

HEALTH CORNER

อ่านเรื่องราวพบคำแนะนำเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี พร้อมกิจกรรมและข่าวสารให้คนรักสุขภาพได้ดูแลตัวเองและคนรอบข้างอย่างถูกวิธี

คนไทยป่วยโรคระบบประสาทและสมองเพิ่มขึ้น

ระบุหากทิ้งไว้นานหรือรักษาช้าอาจเป็นอัมพาตหรือเสียชีวิตได้ แนะกินดีมีประโยชน์ ออกกำลังกาย ไม่เครียด ลดความเสี่ยงการเกิดโรค

นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า สมองและระบบประสาทเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญ 

เนื่องจากสมองเป็นศูนย์รวมของระบบประสาทที่ควบคุมกลไกต่างๆ ของร่างกายให้ทำงานร่วมกับการควบคุมความคิด ความจำ และการเรียนรู้ 

ตอบสนองด้วยการสั่งงานไปยังอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับสมองหรือระบบประสาท ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว 

เพราะถ้าหากไม่ได้รับการรักษาทันท่วงที อาจส่งผลให้ผู้ป่วยเป็นอัมพาตหรือเสียชีวิตได้ ทั้งนี้ คนไทยป่วยด้วยโรคประสาทเพิ่มขึ้นจากสถิติสถาบันประสาทวิทยา 

กรมการแพทย์ พบว่า โรคระบบประสาทที่พบมากที่สุดในปี 2557 คือโรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 24,399 ราย โรคทางเส้นประสาท จำนวน 17,319 ราย และโรคกล้ามเนื้อ จำนวน 13,445 ราย

นพ.ณรงค์ กล่าวว่า สำหรับโรคหลอดเลือดสมอง ปัจจุบันเร็วขึ้นในกลุ่มอายุ 45 ปีขึ้นไป มักพบในผู้ป่วยโรคเบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และผู้สูบบุหรี่จัด 

อาการคือ แขนขาอ่อนแรง ชาครึ่งซีกหน้า ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด ตาข้างใดข้างหนึ่งพร่ามัว ปวดศีรษะเฉียบพลัน หากมีอาการควรพบแพทย์ให้เร็วที่สุด 

สำหรับแนวทางลดความเสี่ยงโรค คือ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เลี่ยงอาหารรสเค็มจัด ไขมันสูง ควบคุมความดันโลหิต ไขมันและน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ออกกำลังกาย งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกที 

ส่วนโรคทางเส้นประสาท เช่น โรครากประสาทคอ เกิดจากการถูกกดเบียดหรือการอักเสบ ส่งผลให้เกิดอาการปวดร้าวตามรากประสาท เช่น ปวดต้นคอร้าวไปที่สะบัก ไหล่ ชาแขน กล้ามเนื้ออ่อนแรง 

อาจมีการรับความรู้สึกสัมผัสเพี้ยนจากการที่เลือดไปเลี้ยงรากประสาทลดลง การป้องกันคือ การหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่คอ เช่น การเคลื่อนไหวที่รุนแรงบริเวณคอ 

หลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือกีฬาที่มีการปะทะรุนแรง รวมไปถึงระวังอุบัติเหตุจากการขับยานพาหนะ เป็นต้น


“สำหรับโรคกล้ามเนื้อ เช่น ภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท เกิดจากการที่หมอนรองกระดูกสันหลังคดออกมาจากแนวกระดูกสันหลังจนไปเบียดทับกับเส้นประสาทรอบๆ 

แนวกระดูกสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดหลังเป็นๆ หายๆ มีอาการปวดหลังร้าวลงขาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง การดูแลเบื้องต้นผู้ป่วยควรฝึกใช้กล้ามเนื้อบริเวณหลังในชีวิตประจำวันให้ถูกวิธี หมั่นเปลี่ยนอิริยาบถ 

เลี่ยงการยกของหนัก งดการสูบบุหรี่ซึ่งมีผลทำให้เลือดไหลไปเลี้ยงบริเวณหมอนรองกระดูกน้อยลง ออกกำลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อรอบๆ หลัง และหน้าท้อง จะสามารถบรรเทาอาการของโรคได้” นพ.ณรงค์ กล่าว

นพ.อุดม ภู่วโรดม ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา กล่าวว่า หากมีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาท เช่น ปวดศีรษะมาก อาเจียน และชาตามมือตามเท้าโดยไม่ทราบสาเหตุ 

ควรรีบไปพบแพทย์ทันที นอกจากนี้ ควรมีการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่จะมีผลกระทบบริเวณศีรษะและไขสันหลัง เพราะอาจทำให้เป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาตได้ 

หลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รับประทานอาหารที่มีวิตามินบี 1สูง เช่น ข้าวกล้อง เมล็ดทานตะวัน ทานผักที่บำรุงสายตา 

ไม่อ่านหนังสือในที่มืด เดินเล่นหรือทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว จะป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดโรคดังกล่าวได้ 


CR : สสส.