Loading...

HEALTH CORNER

อ่านเรื่องราวพบคำแนะนำเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี พร้อมกิจกรรมและข่าวสารให้คนรักสุขภาพได้ดูแลตัวเองและคนรอบข้างอย่างถูกวิธี

6 อาการน่าสงสัยเสี่ยงสมองเสื่อม


2. ภาษาบกพร่อง เช่น เรียกชื่อสิ่งของและชื่อคนที่คุ้นเคยไม่ถูก หรือสูญเสียความเข้าใจภาษา


3. สับสนทิศทาง เช่น ขับรถแล้วหลงทางในเส้นทางคุ้นเคย หรือหลงทางเวลาออกนอกบ้านคนเดียว


4. ทำงานซับซ้อนไม่ได้ เช่น วางแผนและลำดับงานไม่ได้ คิดเลขง่ายๆ ไม่ถูก


5. อารมณ์แปรปรวน เช่น ซึมเศร้าอย่างไม่มีเหตุผล หงุดหงิด ก้าวร้าว เห็นภาพหลอน


6. บุคลิกเปลี่ยนไป มีความเชื่อที่ผิดแปลก หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น อยู่ๆ ก็หัวเราะเสียงดัง
พบว่าคนใกล้ตัวเสี่ยงสมองเสื่อม!

- รีบพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อวินิจฉัยสาเหตุ

- คอยสังเกตอาการ และดูแลอย่างใกล้ชิด

- ชวนทำกิจกรรมบริหารสมอง เช่น เกมส์ Sudoku


CR : สสส.