Loading...

HEALTH CORNER

อ่านเรื่องราวพบคำแนะนำเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี พร้อมกิจกรรมและข่าวสารให้คนรักสุขภาพได้ดูแลตัวเองและคนรอบข้างอย่างถูกวิธี

11 วิธีชะลอป้องกันสมองเสื่อม

ปัจจุบันพบว่าโรคอัลไซเมอร์ 

นอกจากมีการเสื่อมของเซลล์สมองแล้ว ยังมีส่วนที่เกิดจากโรคของหลอดเลือด และพบว่าผู้ป่วยสมองเสื่อมส่วนหนึ่ง เกิดจากสาเหตุร่วมกันระหว่างโรคอัลไซเมอร์ และโรคหลอดเลือดสมองไปด้วยในตัว ปรับตัว ปรับใจ ป้องกันภาวะสมองเสื่อม


1. หมั่นออกกำลังกายชนิดแอโรบิก

2. เลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม

3. นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ

4. ทำกิจกรรมที่ช่วยเสริมการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

5. สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น ด้วยการพูดคุยอย่างสม่ำเสมอ

6. ทำจิตใจให้เบิกบาน ไม่เครียด ไม่เศร้าหมอง

7. ควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้เกิน

8. ไม่สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า

9. ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี

10. หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่มีผลกดการทำงานของสมอง

11. ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุที่ศีรษะ โดยเฉพาะการหกล้มผู้สูงอายุ
 


CR : ASTV