Loading...

HEALTH CORNER

อ่านเรื่องราวพบคำแนะนำเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี พร้อมกิจกรรมและข่าวสารให้คนรักสุขภาพได้ดูแลตัวเองและคนรอบข้างอย่างถูกวิธี

5 โรคเสี่ยงจาก “ไมเกรน”

1. โรคหัวใจและหลอดเลือด


ผู้ที่มีอาการไมเกรน 1 ใน 3 มีอาการตาพร่าหรือมองเห็นแสงก่อนที่จะเริ่มปวดหัว ซึ่งสะท้อนความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับโรคเพิ่มขึ้น


2. โรคลมชัก


คือ ไมเกรนและโรคลมชักมีสาเหตุมาจากสมองที่ตื่นเต้นเหมือนกัน จึงมีโอกาสเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน


3. ภูมิแพ้
 


โดยผู้ที่เป็นภูมิแพ้ทางโพรงจมูกมีสิทธิ์เป็นไมเกรนเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีเส้นประสาทใบหน้าร่วมกัน


4. โรคอ้วน


งานวิจัยเผยว่าผู้ที่ปวดหัวไมเกรน มีโอกาสน้ำหนักเกินมากกว่า และยิ่งน้ำหนักเพิ่มยิ่งเป็นไมเกรนถี่ขึ้นอีกด้วย


5. ความซึมเศร้าและกังวล
ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลมากที่สุด
 


CR : Thai health