Loading...

HEALTH CORNER

อ่านเรื่องราวพบคำแนะนำเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี พร้อมกิจกรรมและข่าวสารให้คนรักสุขภาพได้ดูแลตัวเองและคนรอบข้างอย่างถูกวิธี

ตาแฟชั่นกับอันตรายต่อดวงตา

คอนแท็กเลนส์ (contact Lens) เป็นวัสดุมีลักษณะใส สำหรับใส่ครอบบริเวณกระจกตาดำ เพื่อประโยชน์ด้านต่างๆ ที่สำคัญ 3 ด้าน

1. แก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ เช่น สายตาสั้น สายตายาว หรือสายตาเอียง (เช่นเดียวกับการใช้แว่นตา)

2. รักษาโรคของกระจกตาบางโรค เช่น กระจกตาทะลุ กระจกตาเป็นแผล หรือกระจกตานูนผิดปกติ (keratoconus)

3. ความสวยงาม (cosmetic contact lens) เช่น คอนแท็กเลนส์สี และคอนแท็กเลนส์ตาโต

คอนแท็กเลนส์แฟชั่น คือการนำคอนแท็กเลนส์ชนิดมีสีต่างๆ มาใช้เพื่อความสวยงาม ในอดีตคอนแท็กเลนส์สีอาจนำมาใช้เพื่อลดความรู้สึกด้อยของผู้ป่วยที่มีปัญหากับกระจกตา เช่น ใส่ปกปิดกระจกตาที่เป็นแผลเป็นสีขาว

ให้เป็นสีดำทองเห็นคล้ายกระจกและม่านตาคนปกติ หรือใช้กับผู้ป่วยที่ไม่มีม่านตา (aniridea)


โดยอาจมีการระบายสีต่างๆ ลงบนผิวกระจกตา เช่น สีฟ้า สีเขียวหรือแม้แต่สีชมพู โดยอาจเป็นรูปร่างคล้ายม่านตาหรือลวดลายต่างๆทำให้ใบหน้าดูแปลกตาขึ้นและเป็นจุดสนใจของผู้พบเห็น จึงเป็นที่นิยมมากในหมู่วัยรุ่น

คอนแท็กเลนส์สี แตกต่างกับคอนแท็กเลนส์ตาโตอย่างไร

คอนแท็กเลนส์ตาโต คือ คอนแท็กเลนส์สีชนิดหนึ่ง ที่มีการนำสีมาวาดบนผิวคอนแท็กเลนส์ให้มีลักษณะรูปร่างคล้ายม่านตา แต่จะมีขนาดวงของสีโตกว่าขนาดกระจกตาดำปกติ

และใช้สีที่ทำจากวัสดุที่ให้ความแวววาวของสีมากขึ้น ทำให้ผู้ที่ใส่คอนแท็กเลนส์ตาโตจะแลดูเหมือนกระจกตาดำมีสีสันสดใสและมีขนาดของดวงตาดำโตขึ้น แต่ไม่ได้ทำให้เปลือกตาเปิดโตได้มากขึ้นแต่อย่างใด

คอนแท็กเลนส์แฟชั่น มีอันตรายต่อดวงตาหรือไม่
อันตรายที่เกิดจากคอนแท็กเลนส์แฟชั่น แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

1. เกิดจากการใช้คอนแท็กเลนส์ ซึ่งเป็นอันตรายเช่นเดียวกับการใช้คอนแท็กเลนส์ทั่วไป คือ อาจทำให้กระจกตาอักเสบเป็นหนอง จากการใช้คอนแท็กเลนส์ผิดวิธี การใส่คอนแท็กเลนส์มาเป็นระยะเวลานานๆ อาจทำให้เกิดอาการภูมิแพ้ที่เปลือกตา (Giant papilla conjunctivitis) ทำให้มีอาการเคืองตา ตาแดง ไม่สบายตา และใส่คอนแท็กเลนส์ได้ไม่ทน จนกระทั่งไม่สามารถใส่ได้ในที่สุด

2. เกิดจากการใส่คอนแท็กเลนส์แฟชั่น เนื่องจากคอนแท็กเลนส์แฟชั่นมีขายกันแพร่หลายทั่วไป อาจไม่มีการควบคุมทั้งคุณภาพ วัสดุ และราคา บางกรณีอาจเกิดอาการดวงตาแพ้ต่อวัสดุที่ทำคอนแท็กเลนส์ หรือสีที่นำมาระบายบนผิวคอนแท็กเลนส์ได้

ดังนั้น ผู้ที่สนใจจะใช้คอนแท็กเลนส์แฟชั่น จึงควรเลือกซื้อชนิดและแหล่งซื้อคอนแท็กเลนส์ที่น่าเชื่อถือและใช้เฉพาะกรณีจำเป็น ศึกษาและดูแลรักษาความสะอาดอย่างถูกต้อง รวมทั้งใส่ในระยะเวลาที่น้อยที่สุด เมื่อหมดความจำเป็นให้ถอดออกทันที และห้ามใส่คอนแท็กเลนส์นอนเด็ดขาด
 

CR : หมอชาวบ้าน