Loading...

HEALTH CORNER

อ่านเรื่องราวพบคำแนะนำเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี พร้อมกิจกรรมและข่าวสารให้คนรักสุขภาพได้ดูแลตัวเองและคนรอบข้างอย่างถูกวิธี

ปวดเข่า เข่าเสื่อม ปัจจัยอะไรที่ทำให้บางคนเป็นบางคนไม่เป็น

ทำไมแม่เพื่อนของเราเป็น แต่แม่เราไม่เป็น มีปัจจัยอะไรสนับสนุน ทำไมคนนี้เป็นคนนั้นไม่เป็น และถ้าเรามีโอกาสที่จะเป็นเราจะได้หลีกเลี่ยงได้

อายุ มักพบในคนอายุ 55 ปี เพศหญิง

ความอ้วน น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น 1 กก. จะทำให้เข่ารับน้ำหนักเพิ่มขึ้น 3-4 เท่า

พันธุกรรม ถ้าเรามียาย ย่าเป็นโอกาสที่เราจะเป็นยิ่งสูง

การใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับเข่า เช่น การยกน้ำหนัก ยกของหนัก

กีฬาบางประเภทที่ทำให้เข่าพัง เช่น ฟุตบอล เทนนิส

โรคร่วมบางโรค เช่น โรครูมาตอยด์CR : SOS