Loading...

HEALTH CORNER

อ่านเรื่องราวพบคำแนะนำเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี พร้อมกิจกรรมและข่าวสารให้คนรักสุขภาพได้ดูแลตัวเองและคนรอบข้างอย่างถูกวิธี

ป้องกันและชะลอการเสื่อมของไต

ที่พบมากคือ โรคไตวายเฉียบพลัน ไตวายเรื้อรังจากโรคเบาหวาน หรือโรคความดันโลหิตสูง โรคไตอักเสบจากโรคเอสแอลอี โรคถุงน้ำที่ไต โรคนิ่ว เป็นต้น

 

การป้องกันและชะลอการเสื่อมของไต

 

1.ลดการรับประทานอาหารเค็ม โดยหลีกเลี่ยงการเติมเครื่องปรุง เช่น น้ำปลาพริก พริกเกลือ เป็นต้น ลด เลิก การใช้ผงชูรส ผงปรุงรสในการปรุงอาหาร หลีกเลี่ยงการนำอาหารแปรรูป อาหารสำเร็จรูป อาหารหมักดอง อบแห้ง หรือแช่อิ่มประกอบอาหารเพราะมีปริมาณเกลือสูง ลดความถี่ในการรับประทานอาหารที่มีน้ำจิ้ม เช่น สุกี่ หมูกระทะ หรือลดปริมาณน้ำจิ้มและเครื่องปรุงรสให้น้อยลง

 

2. เลิกสูบบุหรี่ งดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล์

 

3. หลีกเลี่ยงการซื้อยาแก้ปวดหรือยาชุดรับประทานเอง

 

4. ดื่มน้ำสะอาดอย่างเพียงพอ วันละ 6-8 แก้ว

 

5. ออกกำลังกายพอสมควร สม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที

 

6. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมัน หรือคอเลสเตอรอลสูง เช่น ไขมันจากสัตว์ เครื่องใน ไข่แดง ครีม เป็นต้น

 

7. ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี

 

8. สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ควรควบคุมความดันโลหิต ให้อยู่ที่ 130/80 มม.ปรอท ระดับน้ำตาลในเลือดให้ต่ำกว่า 130 มก. /ดล. (HbA1C < 7%) ระดับไขมันในเลือดให้ระดับ LDL น้อยกว่า 100 มก./ดล. หรือระดับคอเลสเตอรอลน้อยกว่า 200 

 

ที่มา : สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร