Loading...

HEALTH CORNER

อ่านเรื่องราวพบคำแนะนำเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี พร้อมกิจกรรมและข่าวสารให้คนรักสุขภาพได้ดูแลตัวเองและคนรอบข้างอย่างถูกวิธี

แค่ขยับเท่ากับสุขภาพ

เกิดสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย มนุษย์เคลื่อนไหวลดลง โดยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องออกแรง ออกกำลังมากๆ มนุษย์ใช้เครื่องจักรช่วยทุ่นแรงโดยนั่งทำหน้าที่บังคับเครื่องจักร 

เมื่อวิถีชีวิตการออกแรงออกกำลังกาย คนจำนวนหนึ่งก็ใช้เวลาว่างหรือแบ่งเวลาในช่วงเช้า หรือช่วงเย็นสำหรับการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา เพราะตระหนักว่าตนจำเป็นต้องออกกำลัง ทำให้ได้ลิ้มรสถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย 

แต่ก็ยังมีคนอีกจำนวนมากไม่ได้ทำ ยังคงใช้เวลาว่างหรือแบ่งเวลาสำหรับกิจกรรมที่ไม่ค่อยเคลื่อนไหวหรือออกแรงเช่นเดิม

ถ้ามนุษย์เราไม่เคลื่อนไหวเลย จะเกิดอะไรขึ้น?

การศึกษาในผู้ที่นอนเฉยๆ พบว่า ภายในระยะเวลา 3 สัปดาห์ สมรรถภาพการทำงานของหัวใจ และปอดลดลงร้อยละ 25 มวลกระดูกสูญเสียหรือ ลดลงประมาณร้อยละ 1 ต่อสัปดาห์ 

ภายในระยะเวลา 4-36 สัปดาห์ แต่ถ้าอยู่นิ่งไม่เคลื่อนไหวเลยมวลกระดูกจะเริ่มสูญเสียทันทีในวันนั้น ถ้ายังคงอยู่นิ่งไม่เคลื่อนไหวต่อไป อาจสูญเสียมวลกระดูกได้ถึงร้อยละ 50 นอกจากนี้ขนาดของกล้ามเนื้อยังลดลงร้อยละ 10-20 ภายในระยะเวลา 1 เดือน

ความจริงสภาวะแบบนี้พบได้บ่อยในผู้ที่ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต จากหลอดเลือดสมองแตกหรือตีบ ซึ่งมีไม่น้อยเลยในประเทศของเรา หลอดเลือดสมองแตกหรือตีบนั้นเป็นผลมาจากความดันเลือดสูง หรือมีไขมันอุดตันในหลอดเลือดสมองทั้งหมดส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากขาดการออกกำลัง

ถ้าไม่เคลื่อนไหวร่างกายบางส่วน ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นปัญหาเฉพาะที่ตรงนั้น อย่างเช่น แขนหักต้องเข้าเฝือกไว้ประมาณ 6-8 สัปดาห์ ในท่างอศอก พบว่าเมื่อถอดเฝือกออกกล้ามเนื้อแขนส่วนนั้นจะลีบเล็กลงข้อศอกไม่สามารถเหยียดออก ซึ่งจะพบมากในผู้สูงอายุ และบางรายอาจมีข้อยึดติดตลอดไปเลย ทำให้คุฯภาพชีวิตลดลง

อีกตัวอย่าง ในผู้ที่มีอายุมากขึ้นหรือสูงอายุที่ไม่ได้เคลื่อนไหวข้อไหล่ในบางทิศทางเป็นเวลานาน ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวไปในทิศทางนั้นได้ เช่น ไม่ได้ยกหรือชูแขนขึ้นเหนือศีรษะเลย 

ร่างกายของเรานั้น ถ้าเราไม่ใช้ ไม่ขยับ ไม่เคลื่อนไหวให้ส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ทำหน้าที่อย่างครบถ้วน ก็จะทำให้ร่างกายหรืออวัยวะส่วนนั้น สูญเสียความสามารถหรือหน้าที่ไป 

แต่โชคดีที่อวัยวะนั้นๆ ยังอยู่ ไม่ได้หายไปเหมือนวิวัฒนาการของสัตว์ชั้นต่ำ ตามทฤษฎีวิวัฒนาการของชาร์ล ดาร์วิน

โดยสรุปว่า การขยับ การเคลื่อนไหว จำเป็นต่อชีวิตและสุขภาพ หรือถ้าไม่ขยับ ไม่เคลื่อนไหว ก็เท่ากับไม่มีชีวิต ไม่มีสุขภาพ

 

CR : หมอชาวบ้าน