Loading...

HEALTH CORNER

อ่านเรื่องราวพบคำแนะนำเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี พร้อมกิจกรรมและข่าวสารให้คนรักสุขภาพได้ดูแลตัวเองและคนรอบข้างอย่างถูกวิธี

เรียนรู้ป้องกัน “วุ้นตาเสื่อม”

ทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้แสงผ่าน ให้สารอาหารแก่จอตา และผนังลูกตาชั้นใน

ถ้ามีภาวะใดก็ตามที่ทำให้บางส่วนของวุ้นตาขุ่นไป เราจะรู้สึกเห็นเหมือนมีเงา หรือหยากไย่ลอยไป-มา อาจมีรูปร่างแตกต่างกันได้หลายแบบ เช่น เป็นจุดเล็กๆ คล้ายลูกน้ำ ยุงบินไป-มา เป็นวงกลม วงรี หรือเป็นเส้นโค้ง และสังเกตเห็นได้ง่ายหรือชัดขึ้นเวลามองไปยังพื้นผิวที่เป็นสีอ่อน เช่น ผนังห้องสีอ่อน กระดาษสีขาว ท้องฟ้า หรือกลางแดด

เมื่อคนเราอายุมากขึ้นและเข้าสู่วัยกลางคน วุ้นตาจะมีการเสื่อมตามอายุ

ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรกวุ้นตาเริ่มขุ่นเป็นตะกอน เกิดจากเส้นใสคอลลาเจน ในวุ้นเจลมีการเสียโครงสร้างบางส่วนจับตัวกันเป็นก้อนๆ ทำให้มีอาการเห็นเป็นเส้น หรือจุดลอยไปลอยมา ตามการกรอกตาต่อมาวุ่นตาจะมีการหดตัวรวมกันเป็นก้อน หลุดออกจากพื้นจอตา 

ในระยะนี้ในบางครั้ง บางคนอาจมีอาการ เห็นแสงแว่บๆ แสงฟ้าแลบ หรือแสงแฟลช เมื่อกลอกตาเร็วๆในที่มืดซึ่งเกิดจากมีแรงดึงรั้งที่จอตา ตรงรอยต่อระหว่างส่วนที่วุ้นตาแยกจากจอตาแล้ว กับส่วนที่วุ่นตายังติดกับจอตาอยู่ 

ในระยะนี้อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงคือมีเลือดออกในวุ้นตา ซึ่งเกิดจากมีการฉีกขาดของจอตาและมีจอตาลอกตามมาได้

โดยอาการจะเห็นตะกอนหนาขึ้น ตามัวลงทันทีเห็นภาพขาดหายไป เห็นอะไรมาบังเยอะขึ้น หรือลานสายตาแคบลง แนะนำให้รีบมาพบจักษุแพทย์เพื่อรีบทำการรักษาต่อไป

โดยปกติถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนแสงแว่บๆ หรือแสงแฟลชจะน้อยลง และค่อยๆหายไป ตะกอนในวุ้นตา ที่เห็นเป็นจุด เป็นเส้น ก็จะค่อยๆ จางไปด้วย

แต่ในกรณีที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ม่านตาอักเสบ เส้นเลือดในตาอักเสบ สายตาสั้นมากหรือได้รับอุบัติเหตุมาก่อน 

อาจจะต้องตรวจอย่างละเอียดต่อไปเพื่อวินิจฉัยแยกโรคอื่นร่วมด้วย เช่น เบาหวานขึ้นจอตา เส้นเลือดในตาอุดตันวุ้นตาอักเสบ หรือจอตาอักเสบ เป็นต้น


ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์แนวหน้าออนไลน์