Loading...

HEALTH CORNER

อ่านเรื่องราวพบคำแนะนำเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี พร้อมกิจกรรมและข่าวสารให้คนรักสุขภาพได้ดูแลตัวเองและคนรอบข้างอย่างถูกวิธี

อากาศเปลี่ยน ‘เสี่ยงไข้หวัดใหญ่-ปอดอักเสบ’

และเป็นสาเหตุที่คร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกเป็นจำนวนมาก โดยโรคปอดอักเสบถือเป็นโรคร้ายแรงในกลุ่มอาการติดเชื้อในปอด และมีอาการรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดา และไข้หวัดตามฤดูกาล

จากรายงานปี พ.ศ. 2557 พบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบในไทยมีกว่า 200,000 คน มีผู้เสียชีวิตกว่า 800 คน และช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้มีรายงานพบผู้ป่วยด้วยโรคปอดอักเสบแล้วกว่า 130,000 ราย และในจำนวนนี้เป็นผู้สูงอายุกว่า 65 ปี ติดเชื้อกว่า 33%

ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจะมีอาการเป็นไข้เฉียบพลัน ไอ หนาวสั่น เจ็บหน้าอก และหายใจลำบาก อาจจะต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล หรืออาจเกิดภาวะอาการแทรกซ้อนต่างๆได้ เช่น ภาวะหายใจล้มเหลว ติดเชื้อในกระแสเลือด อาจนำไปสู่อาการช็อก และอวัยวะภายในล้มเหลวได้

ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานเสาวภา ฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า ความก้าวหน้าทางการแพทย์ทำให้การรักษาโรคปอดอักเสบมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่อัตราเสี่ยงชีวิตจากภาวะติดเชื้อในปอดยังคงอยู่ในระดับสูง .

เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันโรคจึงควรตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ และการป้องกันไม่ให้โรคเกิดการติดเชื้อปอดอักเสบ จึงเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ถูกต้องจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ


“กลุ่มผู้สูงอายุเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงที่ควรให้ความสำคัญ เพราะกลุ่มนี้มีภูมิคุ้มกันต่ำกว่าคนอายุน้อย สถานเสาวภาสภาการชาดไทย มีโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม และงูสวัด” ศ.นพ.ธีระพงษ์ กล่าวเสริมที่มา : เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจออนไลน์