Loading...

HEALTH CORNER

อ่านเรื่องราวพบคำแนะนำเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี พร้อมกิจกรรมและข่าวสารให้คนรักสุขภาพได้ดูแลตัวเองและคนรอบข้างอย่างถูกวิธี

การปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพกระดูกที่ดี

จะช่วยลดปัญหาเรื่องของกระดูกและข้อ ป้องกันอาการปวดที่อาจจะเกิดขึ้นได้

 

ปัจจุบันคนไทยมีอายุยืนยาวเพิ่มมากขึ้น ปัญหาที่ตามมาก็คือปัญหาเรื่องโรคกระดูก และข้อทำให้เกิดอาการปวดตามข้อ และกระดูก ซึ่งส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาเนื่องจากการเสื่อมของร่างกายเช่น ปวดคอ ปวดหลัง ปวดไหล่ ปวดเข่า และกระดูกพรุน

 

ดังนั้นการป้องกันในเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ จะช่วยลดปัญหาเรื่องของกระดูกและข้อ ป้องกันอาการปวดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เช่น น้ำหนักของร่างกายควรอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่อ้วนมากเกินไป

 

ถ้าน้ำหนักมากเกินไปก็ควรจะลดน้ำหนักลงอย่างน้อยร้อยละ 5 ของน้ำหนักร่างกาย เนื่องจากน้ำหนักที่มากจะทำให้ท่านมีความเสี่ยงในการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อม โรคปวดหลัง

 

นอกจากนั้นน้ำหนักร่างกายที่มากยังทำให้ท่านมีความเสี่ยงจะเกิดโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน เกาต์ ไขมันในเลือดสูง

 

พฤติกรรมที่ความหลีกเลี่ยง ได้แก่ การนั่งกับพื้น การนั่งยองๆ การนั่งคุกเข่า การนั่งขัดสมาธิ การนั่งพับเพียบ เนื่องจากการนั่งกับพื้นนานๆ จะทำให้น้ำหนักกดลง

 

เรื่องโดย ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์