Loading...

HEALTH CORNER

อ่านเรื่องราวพบคำแนะนำเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี พร้อมกิจกรรมและข่าวสารให้คนรักสุขภาพได้ดูแลตัวเองและคนรอบข้างอย่างถูกวิธี

โรคที่พบบ่อยในวัยรุ่น

รวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นจึงทำให้เราคำนึงถึงสุขภาพกันน้อยลง ซึ่งโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นก็คงนี้ไม่พ้นกลุ่มวัยรุ่นที่ส่วนมากจะเป็นโรคเหล่านี้ค่ะ

 

1.โรคอ้วน  ภาวะน้ำหนักเกินในปัจจุบันพบได้มากขึ้นจนจัดได้ว่ามีการระบาดไปทั่วโลก  ส่วนใหญ่ไม่พบสาเหตุทางกาย  แต่มักเกิดจากพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่ไม่เหมาะเช่น รับประทานอาหารมากเกิน  ออกกำลังหรือมีกิจวัตรที่ใช้พลังงานน้อย 

 

จากการสำรวจเด็กวัยเรียนจากการสุ่มตัวอย่างทั่วประเทศพบว่าประมาณ 1 ใน 10 มีภาวะโภชนาการเกินหรือ โรคอ้วน

 

โดยมีสาเหตุมาจากการ พันธุกรรม  การเลี้ยงดู  สิ่งแวดล้อมดู TV  เล่น Internet  และ game online โดยไม่มีการควบคุม 

 

ส่วนสาเหตุจากโรคต่างๆสามารถพบได้ว่าเป็นสาเหตุของการอ้วนได้ เช่น เป็นเนื้องอกในระบบประสาทส่วนกลาง pituitary หรือในต่อมไร้ท่อ  หรือการใช้ยา steroid  ซึ่งทำให้ระบบผลาญอาหารและพลังงานผิดปกติไป

 

2.โรคที่ตามมาจากภาวะโรคอ้วนมีหลายโรค เช่น เบาหวานชนิดที่ 2   ซึ่งในวัยรุ่นไทยสูงเกินกว่า 3 เท่า ในช่วง 5 ปีหลัง เป็นร้อยละ 17.9 ของวัยรุ่นทั้งหมดเกิดภาวะผิวหนังรอยทับตามข้อพับ ความผิดปกติของการหายใจโดยมีการหยุดหายใจเป็นช่วงระหว่างการนอนหลับ (sleep apnea) และทางด้านจิตใจ พบว่าคนอ้วนอาจมีภาวะซึมเศร้า และภูมิใจในตนเองน้อยลง

 

การรักษา หากมีสาเหตุจากโรคใด เช่นเนื้องอกในระบบประสาท  สามารถรักษาตามสาเหตุโรค  ถ้าไม่พบสาเหตุจะอยู่ที่ความตั้งใจของผู้ป่วย  และความร่วมมือของครอบครัวโดยการควบคุมอาหาร  การออกกำลัง ปรับพฤติกรรมการใช้พลังงานในระหว่างวัน 

 

การใช้ยาลดความอ้วนอาจไม่คุ้มโดยกลับมาอ้วนได้อีก การพิจารณาประมาณพลังงานจากอาหารและการออกกำลังง่ายสามารถพิจารณาจากตัวอย่างได้ดังนี้  น้ำอัดลม 1 กระป๋อง กล้วยทอดสองชิ้น  โดนัท 1 ชิ้น  ทองหยิบ 1 ดอก 

 

เมื่อรับประทานแล้วหากต้องการให้เกิดการเผาผลาญให้หมด  ต้องเดิน 20 นาที วิ่ง 10 นาที  ซึ่งจะใช้พลังงาน 100 Kcal

 

3.โรคภูมิแพ้ เป็นสภาวะที่ร่างกายมีความไวต่อสารหรือสภาวะบางอย่างมาก  ซึ่งร่างกายคิดว่าเป็นสิ่งที่จะเป็นอันตรายต่อร่างกาย  ระบบภูมิคุ้มกันจึงทำงานอย่างเต็มที่  โดยทั่วไป  อาการภูมิแพ้ที่พบบ่อยแสดงออก 3 ลักษณะ

 

คือทางผิวหนัง ทางเดินหายใจส่วนบน  จมูกระบบหายใจ  ปอด ทางผิวหนังจะมีอาการผื่นแพ้  เฉพาะจุดหรือทั่วทั้งร่างกาย  ทางจมูกมีเรื่อง การคัดแน่นหายใจไม่สะดวก มีน้ำมูก สารคัดหลั่ง   ระบบหายใจเป็นเรื่อง หอบหืด

 

การป้องกัน อาการสำคัญต่อการเกิดภูมิแพ้เป็นอย่างมาก  การเลี่ยงสิ่งที่แพ้  หากเลี่ยงสิ่งที่แพ้ได้ในระยะเวลานานอาการภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นจะห่างไปและเกิดอาการน้อย การจัดสภาพอากาศให้ดี  ปลอดโปร่ง   จะช่วยลดและบรรเทาอาการได้

 

4.โรคผิวหนัง ในวัยรุ่น เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการดำเนินกิจกรรมมากเช่น กีฬา หรือการออกกำลัง ซึ่งหากไม่รักษาความสะอาด และสุขอนามัย ของร่างกาย อาจก่อให้เกิดโรคผิวหนัง เช่น ผื่นจากเชื้อรา ผิวหนังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย   เมื่อเกิดอาการ ควรให้ผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณา ไม่ควรหายามาทาหรือรักษาเอง โรคผิวหนังบางประเภทหากใช้ยาไม่ถูกต้องอาจเกิดอาการกลับเป็นซ้ำ หรือลุกลามมากขึ้น

 

สำหรับบทบาทของส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นมีหลายส่วนเช่น  โรงเรียนและสถานศึกษา  ช่วยได้มากในเรื่องการจัดไม่ให้มีการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่หวานเกินไป  การส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง  และการสร้างเจตคติที่เหมาะสมเพื่อควบคุมพฤติกรรมการบริโภคของหวาน สำหรับพ่อแม่ 

 

สามารถจำกัดเวลากิจกรรมที่ใช้พลังน้อย เช่นการดู TV internet  ทั้งนี้ต้องเป็นลักษณะของการเสริมแรงทางบวก  การมีกิจกรรมร่วมกันในด้านกีฬา โดยชวนกันออกกำลังทั้งครอบครัว  การออกกำลังนอกจากช่วยลดน้ำหนักแล้ว  ยังช่วยกระตุ้นการรเติบโตใหม่ของเซลล์สมองซึ่งจะทำให้จิตใจสดชื่นด้วย

 

ที่มา: เว็บไซต์ Health Care