Loading...

HEALTH CORNER

อ่านเรื่องราวพบคำแนะนำเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี พร้อมกิจกรรมและข่าวสารให้คนรักสุขภาพได้ดูแลตัวเองและคนรอบข้างอย่างถูกวิธี

โรคหลอดเลือดสมองอักเสบ

1.แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกหรืออ่อนแรงทั้งสองข้าง

2.พูดไม่ชัด ลิ้นแข็ง พูดไม่ออก ฟังไม่เข้าใจ

3.ตามองภาพไม่ชัดเจน, เกิดภาพซ้อน

4.เดินเซ ทรงตัวไม่อยู่

5.ซึมลง หมดสติ

6.ปวดศีรษะรุนแรง

7.เวียนหัว บ้านหมุน ร่วมกับอาการดังกล่าวขั้นต้

หากมีอาการนี้ขึ้นมาทันทีทันใด ให้นึกถึงโรคหลอดเลือดสมองและควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วน


ที่มา : สิ่งพิมพ์หออภิบาลผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง