Loading...

HEALTH CORNER

อ่านเรื่องราวพบคำแนะนำเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี พร้อมกิจกรรมและข่าวสารให้คนรักสุขภาพได้ดูแลตัวเองและคนรอบข้างอย่างถูกวิธี

โรคภูมิแพ้จมูก

ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่เป็นตัวกระตุ้น เช่น ไรฝุ่น เกสรดอกไม้ ขนสัตว์ เป็นต้น

 

อาการของโรคภูมิแพ้

 

1.คัน

 

2.คัด

 

3.จาม

 

4.น้ำมูกไหล

 

การรักษา

 

ต้องสังเกตอาการว่าคนไข้มีอาการระดับใด ดังนี้

 

1.ระดับน้อย คือ มีอาการไม่เกิน 4 วันต่อสัปดาห์ หรือไม่เกิน 4 สัปดาห์ต่อปี อาจใช้วิธีการโดยการหลีกเลี่ยงสิ่งที่เราคิดว่าแพ้ หรือหากไม่รู้ว่าแพ้สิ่งใด

 

ให้ไปทำการเทสต์กับคุณหมอเพื่อทำการรักษากันต่อไป แต่เนื่องจากโรคภูมิแพ้เหล่านี้ไม่สามารถทำการรักษาให้หายขาดได้ เพราะร่างกายได้ทำการสร้างภูมิต้านออกมาแล้ว

 

เพียงแต่จะมีช่วงที่อาการดีขึ้น แต่ถ้าได้รับปัจจัยสิ่งกระตุ้นอีก อาการก็จะกลับมาเป็นอย่างเดิม และยังสามารถถ่ายทอดไปให้ลูกหลานได้อีกด้วย

 

2.ระดับมาก คือ มีอาการเกิน 4 วันต่อสัปดาห์ หรือเกิน 4 สัปดาห์ต่อปี เป็นจนมีการรบกวนการใช้ชีวิตในประจำวัน เช่น ช่วงกลางวันมีการคัดแน่นจมูกมาก

 

ช่วงกลางคืนคัดจมูกมาก จนมีอาการนอนกรน นอกจากวิธีการหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้แล้ว อาจต้องใช้ยาพ่นเป็นหลักร่วมด้วย

 

 

ที่มา: อ.พญ.นวรัตน์ อภิรักษ์กิตติกุล ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จากรายการพบหมอรามา ช่วง Big Story