Loading...

HEALTH CORNER

อ่านเรื่องราวพบคำแนะนำเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี พร้อมกิจกรรมและข่าวสารให้คนรักสุขภาพได้ดูแลตัวเองและคนรอบข้างอย่างถูกวิธี

สมองเสื่อมคือโรคอัลไซเมอร์ใช่ไหม

1.เกิดจากการเสื่อมสลายของเนื้อสมองโดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอน พบว่าเซลล์สมองมีการเสื่อมสลายตายไปและไม่มีเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทน ทำให้สมองนั้นไม่สามารถทำงานได้อย่างเดิม

 

2.สมองเสื่อมเกิดจากปัญหาหลอดเลือดสมอง เมื่อคนเรามีอายุมากขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดทั่วตัว การเปลี่ยนแปลงนี้จะมากหรือน้อยจะต่างกันไปแต่ละคน การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีไขมันมาสะสมใต้ผนังหลอดเลือด

 

ทำให้หลอดเลือดตีบเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ เหล่านั้นไม่สมบูรณ์ ถ้าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอจะทำให้สมองขาดเลือด เนื้อสมองบางส่วนจะค่อยๆ ตายไปทำให้ความสามารถของสมองลดลง บางรายรุนแรงถึงขั้นเป็นอัมพฤกษ์ หรืออัมพาต

 

ซึ่งจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่ เป็นโรคความดันโลหิตสูง สูบบุหรี่ เบาหวาน โรคอ้วน เป็นต้น

 

3. เกิดจากการติดเชื้อในสมอง จะทำให้เซลล์สมองบางส่วนตายไป มีผลต่อความเฉลียวฉลาดลดการทำงานของสมองด้วย ในสมัยก่อนปัญหาการติดเชื้อในสมองเจอบ่อยจากโรคซิฟิลิส เชื้อเอชไอวี

 

การอักเสบจากเยื่อหุ้มสมองจากการติดเชื้อไวรัสบางชนิดซึ่งมาจากพาหะบางชนิด เช่นยุงไปกัดหมูที่มีไวรัสนี้แล้วไปกัดคนทำให้คนที่ถูกยุงกัดมีอาการเจ็บป่วยไข้สูง หมดสติ ชัก

 

คนไข้ที่ไม่เสียชีวิตจะหมดสติอยู่นานแล้วค่อยๆ รู้สติขึ้นมาพร้อมกับความจำความรู้ความสามารถของสมองสูญเสียไปเกือบหมดไม่ทราบว่าตนเองเป็นใคร ลักษณะอย่างนี้ก็เป็นลักษณะสมองเสื่อมอย่างหนึ่งซึ่งเกิดจากการติดเชื้อในสมอง

 

4.เกิดจากการขาดสารอาหารบางชนิด เช่น วิตามินบี 1 ช่วยในการสร้างเซลล์สมองการขาดวิตามินบี 1 มักพบในผู้ป่วยที่ติดสุรามากๆ และวิตามินบี 12 นั้นอยู่ในเนื้อสัตว์ส่วนใหญ่คนไทยมักไม่ประสบปัญหาการขาดวิตามินบี 12

 

แต่มีคนบางกลุ่มที่รับประทานอาหารมังสวิรัตินานมีโอกาสเสี่ยงการขาดวิตามินบี 12 ได้เช่นกันดังนั้นคนที่ทานอาหารมังสวิรัติควรได้รับวิตามินบีเสริมเป็นครั้งคราวเพื่อให้เพียงพอต่อการทำงานของร่างกาย

 

5.จากการแปรปรวนของระบบเมตาบอลิกของร่างกาย เช่นทำงานของต่อมไร้ท่อบางชนิดผิดปกติ โดยเฉพาะต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยไปหรือมากไปทำให้เกิดปัญหาเกิดปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของสมองทั้งสิ้น

 

6.จากการกระทบกระแทกเสมอๆ ที่สมองเช่นนักมวยหรือผู้ที่เล่นกีฬาแล้วต้องใช้ศีรษะอยู่เป็นประจำเมื่อนานวันจะเกิดอาการสมองเสื่อมได้ คนที่เคยประสบอุบัติเหตุจนถึงขั้นสลบมีความเสี่ยงที่จะเป็นสมองเสื่อมในยามสูงอายุมากกว่าบุคคลทั่วไป

 

7.เนื่องอกในสมองอาจทำให้มีอาการคล้ายกับสมองเสื่อมได้ โดยเฉพาะเนื้องอกที่อยู่ด้านหน้าของเนื้องอกในสมอง ผู้ป่วยอาจไม่มีอาการ แขนขาอ่อนแรงลักษณะความฉลาดเปลี่ยนไปและพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป

 

8.สมองเสื่อมเกิดจากช่องในสมองขยายใหญ่ขึ้นจากน้ำเลี้ยงสมองคั่ง สาเหตุนี้ยังไม่ทราบอย่างชัดเจนว่าเกิดขึ้นจากอะไร ผู้ป่วยจะมีอาการสมองเสื่อม เดินลำบาก กลั้นปัสสาวะไม่อยู่

 

9.จากยาหรือสารที่เป็นพิษโดยเฉพาะยาที่มีผลต่อการทำงานของสมอง เช่น ยานอนหลับ ยากันชัก ยาคลายเครียด ถ้ารับประทานในขนาดที่สูงเกินไปหรือสะสมอยู่นานจะทำให้การสั่งการของสมองเปลี่ยนไปความเฉลียวฉลาดลดลง

 

นอกจากนี้แล้วสารที่เป็นพิษอีกตัวหนึ่งคือ เหล้า ถ้ากินนานๆ จะทำให้คนไข้มีอาการแบบสมองเสื่อมได้ซึ่งอาจจะเป็นผลโดยตรงของเหล้ารวมกับภาวะการขาดวิตามิน

 

10.การอักเสบของหลอดเลือด คนไข้จำนวนหนึ่งอาจจะมีการอักเสบของหลอดเลือดเล็กๆ ที่สมองและทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่สมบูรณ์ก่อให้เกิดอาการสมองเสื่อมได้

 

ทั้ง 10 รายการนี้เป็นสาเหตุที่เจอได้บ่อยที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมและมีสาเหตุอื่นๆ อีกมากมาย

 

 

ขอขอบคุณ : www.108health.com