Loading...

HEALTH CORNER

อ่านเรื่องราวพบคำแนะนำเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี พร้อมกิจกรรมและข่าวสารให้คนรักสุขภาพได้ดูแลตัวเองและคนรอบข้างอย่างถูกวิธี

โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปกับโซเดียมสูง

โดยเฉพาะผู้ที่ต้องตื่นเช้าและเร่งรีบเดินทางฝ่ารถติดไปทำงาน โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป นับเป็นทางเลือกที่สะดวก รวดเร็ว และอิ่มท้องได้ง่ายๆ

 

นอกจากส่วนประกอบหลักคือ ข้าวสารบด เนื้อสัตว์อบแห้ง ผักอบแห้ง เช่น ฟักทอง แครอท เพื่อเสริมคุณค่าทางอาหารตามธรรมชาติแล้ว

 

โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปยังเติมเครื่องปรุงรสต่างๆ เพื่อทำให้โจ๊กมีรสชาติที่เข้มข้น และอร่อยถูกปาก

 

เครื่องปรุงรสเหล่านี้มักมีส่วนประกอบของเกลือหรือโซเดียมในปริมาณสูง ซึ่งหากเราได้รับโซเดียมปริมาณมากๆ หรือเกินกว่าที่ร่างกายต้องการเป็นประจำ

 

จะทำให้เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ และโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต

 

ปริมาณโซเดียมที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้บริโภคต่อวัน (RDI) สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปต้องไม่เกิน 2,400 มิลลิกรัมต่อวัน หรือ 1 ช้อนชาเท่านั้น 

 

สำหรับเกลือไม่ควรบริโภคเกิน 5 กรัมต่อวัน (โซเดียมประมาณ 2,400 มิลลิกรัม) แต่การสำรวจจากหลายสำนัก

 

พบว่าคนไทยบริโภคเกลือเฉลี่ยสูงกว่าปริมาณที่ร่างกายต้องการถึง 2 เท่านั่นคือ ร่างกายจะได้รับโซเดียมในปริมาณที่เกินความต้องการไปด้วย

 

สถาบันอาหาร ได้เก็บตัวอย่างโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปบรรจุซองจำนวน 5 ตัวอย่าง จาก 4 ยี่ห้อ เพื่อนำมาวิเคราะห์หาปริมาณของโซเดียม

 

ปรากฏว่าในโจ๊ก 1 หน่วยบริโภค (1 ซอง) มีปริมาณโซเดียมอยู่ในช่วง 370-960 มิลลิกรัม

 

เห็นอย่างนี้แล้ว ก็ไม่ควรทานมากกว่า 1 ซองต่อวัน เพราะในแต่ละวันเราจะได้รับโซเดียมจากอาหารชนิดอื่นๆที่เราทานเข้าไปด้วยแล้ว

 

วันนี้ผู้บริโภคอย่างเราๆ จะต้องรู้จักเลือกซื้อ เลือกทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ หากเป็นไปได้ เลี่ยงการใช้เกลือ น้ำปลา ซอสปรุงรสต่างๆ และผงชูรสปรุงอาหาร หรือใช้แต่น้อย

 

เลี่ยงอาหารดองเค็ม อาหารแปรรูป เช่น ไข่เค็ม ปลาเค็ม ปลาแดดเดียว ไส้กรอก กุนเชียง หมูหยอง และอาหารกึ่งสำเร็จรูป เพื่อความปลอดภัย และห่างไกลโรค

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ