Loading...

HEALTH CORNER

อ่านเรื่องราวพบคำแนะนำเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี พร้อมกิจกรรมและข่าวสารให้คนรักสุขภาพได้ดูแลตัวเองและคนรอบข้างอย่างถูกวิธี

รักษาหัวใจให้ดี สมองพลอยดีด้วย

ได้พบในการศึกษาผู้สูงอายุชาวอเมริกัน อายุเฉลี่ย 72 ปี จำนวนพันกว่าคน 

 

พบว่า ผู้ที่คอยบำรุงรักษาสุขภาพหัวใจให้แข็งแรง จะพลอยทำให้มีปัญญาเฉียบแหลมไปด้วย

 

พวกเขาพบว่า การรักษาสุขภาพหัวใจ มีผลให้สุขภาพของสมองดีด้วย ดร.เชฟฟี เบิร์นส กล่าวว่า “สิ่งใดที่ดีกับหัวใจ มันก็ดีกับสมองด้วย”

 

เพราะสมองก็เหมือนกับอวัยวะอื่นๆ จำเป็นจะได้เลือดมาหล่อเลี้ยงไม่ขาดถึงจะทำงานได้ดี 

 

ซึ่งการที่เลือดไปเลี้ยงสมองดี และการรักษาให้หลอดเลือดแข็งแรงดี เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งกับที่สมองของผู้มีอายุจะทำงานได้อย่างเต็มที่ไปด้วย

 

 

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์