Loading...

HEALTH CORNER

อ่านเรื่องราวพบคำแนะนำเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี พร้อมกิจกรรมและข่าวสารให้คนรักสุขภาพได้ดูแลตัวเองและคนรอบข้างอย่างถูกวิธี

สาเหตุผมร่วง ผมบางในผู้หญิง

1. การใช้สารเคมี เช่น ยาย้อมผม, ยากัดสีผม, ครีมย้อมผม, นํายาดัดผม นํายายืดผม

 

ที่ไม่ถูกต้อง มากเกินไปหรือบ่อยเกินไป อาจทำให้เกิดการขัดขวางการเจริญปกติของเส้นผมได้ 

 

นอกจากนี่การใช้ยางรัดผม หรืออุปกรณ์แต่งผมที่รัดแน่นเกินไปกับผมที่ผ่านสารเคมีมาก่อน ซึงในช่วงนั้นรากผมจะมีการอักเสบอยู่ อาจทำให้ผมหลุดร่วงได้ง่ายกว่า

 

ปกติในทำนองเดียวกัน การถักเปียที่แน่นเกินไปก็จะทำให้ผมร่วงง่ายได้เช่นเดียวกัน และอาจทำให้เกิดรอยแผลเป็นที่บริเวณรากผม

 

ซึงจะทำให้ไม่มีผมใหม่ขึ้นที่บริเวณรากผมนั้น เกิดผมร่วง ผมบางถาวรได้อีกด้วย

 

2. ผมร่วงแบบศีรษะล้านจากพันธุกรรม ภาวะนี่พบได้บ่อยในผู้ชาย แต่ก็พบได้ประปรายในผู้หญิงอาจรู้จักได้ในชือ ผมร่วงแบบแอนโดรจีนิค (androgenic alopecia)

 

เกิดจากการเปลียนแปลงฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรน (ซึงพบทังในผู้ชายและผู้หญิง) ไปเป็นฮอร์โมน ดีเอชที่ (DHT – dihydrotestosterone) ที่ทำให้เกิดผลอันตรายต่อรากผม

 

โดยปกติในผู้หญิงจะมีปริมาณฮอร์โมนนี่อยู่ในปริมาณเพียงเล็กน้อย แต่ในภาวะใดก็ตามที่ฮอร์โมนเพศหญิงลดลง เช่น ในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนจะทำให้ฤทธิ์

 

ของฮอร์โมนตัวนี่เด่นขึ้น และทำให้เกิดภาวะผมบางที่บริเวณส่วนบนหรือด้านข้างของศีรษะคล้ายที่พบในผู้ชายได้

 

3. ความไม่สมดุลของฮอร์โมนในร่างกาย ผมร่วงอาจเกิดจากภาวะความไม่สมดุลของฮอร์โมนในร่างกายได้เช่น การได้รับยาเม็ดคุมกำเนิด,

 

หญิงวัยหมดประจำเดือน, หญิงที่ได้รับการรักษาด้วยการให้ฮอร์โมนทดแทน, การผ่าตัดมดลูกและรังไข่ออก ซึงภาวะเหล่านี่จะทำให้เกิดฮอร์โมนเปลียนแปลง

 

และทำให้ผมเข้าสู่ระยะพักเร็วขึ้นกว่าปกติ ผมจึงหลุดร่วงเร็วขึ้น นอกจากนี่ฮอร์โมนอืน ๆ ที่เกียวข้องอีก เช่น ไทรอยด์ฮอร์โมน อาจพบภาวะผมร่วงได้ทังในผู้ป่วยที่มีฮอร์โมนไทรอยด์สูงและไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ

 

4. การตังครรภ์ และผมร่วงหลังคลอด ในช่วงตังครรภ์ผมที่ควรจะร่วงปกติกลับยังคงอยู่ เนืองจากฮอร์โมนบางชนิดมีระดับที่สูงขึ้นหลังคลอด

 

ฮอร์โมนมีการลดลงสู่ระดับปกติจึงพบว่ามีผมร่วงมากขึ้น บางครังร่วงเป็นกระจุก บางครังอาจไม่พบทันที่หลังคลอด แต่กลับพบผมร่วงมากหลังคลอดแล้วนานถึง 3 เดือนก็ได้

 

ผมที่ร่วงมากขึ้นนี่ส่วนใหญ่จะกลับขึ้นปกติได้ภายใน 36 เดือน หลังเกิดอาการ

 

5. ภาวะความเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจหรือหลังการการผ่าตัด ภาวะความเจ็บป่วยหรือการผ่าตัดสามารถที่จะทำให้รากผมเข้าสู่ระยะพัก

 

การปรับตัวของร่างกายให้ต่อสู้กับความเครียดที่เกิดขึ้น ร่างกายอาจหยุดการทำงานที่ไม่จำเป็นเช่น การสร้างผมก็หยุดไว้ก่อน ผมร่วงที่เกิดจากภาวะนี่

 

จะกลับเจริญขึ้นใหม่ได้เองหลังจากนี่ 6 เดือน นอกจากนี่โรคบางโรคอาจทำให้เกิดผมร่วงได้ เช่นภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS), โรคเอสแอลอี (SLE), โรคมะเร็งบางชนิด เป็นต้น

 

6. การขาดอาหาร การลดนําหนัก อดอาหาร หรือในผู้ป่วยโรคจิตบางชนิด เช่น อนอเรกเซีย, บูลีเมีย (anorexia, bulimia)อาจทำให้รากผมเกิดภาวะช็อค

 

และหยุดการเจริญชัวคราวได้ สารอาหารที่ร่างกายได้รับไม่พอเพียง ทังพวกโปรตีน, วิตามิน, เกลือแร่ จะถูกนำไปใช้กับร่างกายในส่วนที่สำคัญก่อน

 

ดังนั้นผมอาจจะหยุดการเจริญชัวคราว เมือได้รับสารอาหารที่เพียงพออีกครังผมจะเจริญขึ้นใหม่ได้อีก

 

7. การใช้ยาบางประเภท ยาบางประเภทมีผลข้างเคียงทำให้เกิดผมร่วงเช่น ยาเคมีบำบัด, ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง, ยารักษาโรคเก๊าฑ์, วิตามิน A ขนาดสูงที่ใช้ในการรักษาสิว 
.

ดังนั้น หากต้องใช้ยาอะไรเป็นประจำแล้วมีภาวะผมร่วงเกิดขึ้น ควรขอคำปรึกษาจากแพทย์ และเปลียนชนิดของยา ส่วนใหญ่ผมที่ร่วงไปจะกลับขึ้นใหม่ได้ รายละเอียดยาที่ทำให้ผมร่วง

 

8. อายุที่เพิ่มขึ้น เมืออายุมากขึ้น การเจริญของผมจะช้าลง การป้องกันผมร่วงจากภาวะนี่ค่อนข้างยาก แต่สิงที่จะพอช่วยได้คือ หลีกเลี่ยงสาเหตุอืน ๆ ที่จะทำให้ผมร่วงมากขึ้นไปอีก

 

เช่น ใช้แชมพูอ่อน หลีกเลียงการใช้สารเคมีที่ผม รับประทานอาหารให้ครบหมู่ และออกกำลังกาย รักษาสุขภาพให้แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่าย ก็จะไม่เป็นการซ้ำเติมให้เส้นผมหลุดร่วงมากขึ้น

 

 

ที่มา http://pantip.com/topic/30643871