Loading...

HEALTH CORNER

อ่านเรื่องราวพบคำแนะนำเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี พร้อมกิจกรรมและข่าวสารให้คนรักสุขภาพได้ดูแลตัวเองและคนรอบข้างอย่างถูกวิธี

รู้ตัวไหมว่าควรตรวจเช็คความดันปีละครั้ง

140/90 มิลลิเมตรปรอท ผู้คนจำนวนมากอยู่กับความดันโลหิตสูงโดยที่ไม่ทราบว่าตนเองมีภาวะนี้

 

เนื่องจากเป็นโรคที่ไม่ค่อยปรากฏอาการที่ชัดเจน แต่เมื่อปล่อยนานไปแรงดันเลือดจะไปทำลายผนังหลอดเลือด และอวัยวะที่สำคัญ ทั่วร่างกาย จนเกิดโรคแทรกซ้อนตามมา

 

ได้แก่ โรคอัมพาต โรคหัวใจ โรคไตวายเรื้อรัง จากการที่ความดันโลหิตสูงจะไม่แสดงอาการ ทำให้เรียกกันว่า เพชฌฆาตเงียบ

 

โรคความดันโลหิตสูง เป็น1ในสาเหตุสำคัญของการตายก่อนวัยอันควรทั่วโลก สำหรับประเทศไทย เฉพาะปี 2556 มีผู้เสียชีวิตจากความดันโลหิจสูง

 

เป็นจำนวนกว่าห้าพันคน ซึ่งในช่วงสิบปีมานี้ พบว่าคนไทยป่วยจาก โรคความดันโลหิตสูง เพิ่มขึ้นมากกว่า 4 เท่าตัว

 

สาเหตุของการเกิดโรคความดันโลหิตสูง

 

สาเหตุหลัก คือ การกินอาหารที่ไม่ได้สัดส่วน โดยเฉพาะอาหารที่มีเกลือ(โซเดียม) สูง กินผัก และผลไม้ (รสหวานน้อย) ไม่เพียงพอ การบริโภคไขมันมาก 

 

การขาดกิจกรรมทางกาย ภาวะอ้วน การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป การสูบบุหรี่

 

 

ลดเสี่ยง โรคความดันโลหิตสูง ทำได้ง่ายๆ ดังนี้

 

1. ท่านควรทราบระดับความดันโลหิตของท่าน โดยการวัดความดันโลหิต จากเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติทั่วไปที่ท่านสะดวก 

 

ซึ่งวัดได้จากสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ หรือที่บ้าน (ถ้ามี) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 

2. การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ทำโดยการ ลด เพิ่ม และงด ดังรายละเอียดคือ

 

ลด อาหารที่มีปริมาณเกลือ (โซเดียม) ไม่ทานอาหารรสเค็ม หลีกเลี่ยงอาหารหมักดอง อาหารสำเร็จรูป ไม่ปรุงเครื่องปรุงรสเค็มเพิ่ม เพิ่มการรับประทานผัก และผลไม้ (รสหวานน้อย)

 

ลด บริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ลง ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม หรือไม่ดื่มเลย

 

ลด น้ำหนักหรือควบคุมน้ำหนักตามเกณฑ์

 

เพิ่ม การมีกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอ เริ่มต้นได้ตั้งแต่กิจกรรมเบาๆไปจนถึงกิจกรรมที่ออกแรงปานกลาง เช่น การทำสวน การเดิน ทำงานบ้าน และเล่นกีฬา เป็นต้น

 

งด สูบบุหรี่ รวมถึงหลีกเลี่ยงการสูดดมควันบุหรี่ด้วย

 

ความดันโลหิต ปกติ ควรมีค่าความดันโลหิต น้อยกว่า 120 มิลลิเมตรปรอท และค่าความดันโลหิตตัวล่าง น้อยกว่า 80 มิลลิเมตรปรอท

 

 

ขอขอบคุณ : สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค