Loading...

NEWS & ACTIVITIES

ปรับสมดุลชีวิต พิชิตโรค


เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในศาสตร์ ของแพทย์แผนจีน และการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง ในสภาวะแวดล้อมปัจจุบัน ที่เต็มไปด้วยมลพิษ และผู้คนต่างมีวิถีชีวิตที่ต้องรีบเร่ง นายแพทย์ธเนศ อมรพิทักษ์กูล หรือ หมอแบงค์ เจ้าของคลินิก Herb Plus จึงได้เขียนและแนะนำหนังสือ “ปรับสมดุลชีวิต พิชิตโรค” ขึ้นเพื่อแบ่งปัน ประสบการณ์ แก่ผู้สนใจ ในการดูแลตนเอง ได้อ่านและนำไปปรับและสร้างสมดุลให้กับชีวิต 

ซึ่งเนื้อหาภายในหนังสือนั้น จะเล่าถึงประสบการณ์การรักษาคนไข้แต่ละราย การปฏิบัติตัว เพื่อการสร้างสมดุลของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหาร สมุนไพร การออกกำลังกาย การพักผ่อน ฯลฯ ที่ถูกต้อง

นายแพทย์ธเนศ จบแพทยศาสตร์ จากโรงพยาบาลรามาธิบดี และเรียนเพิ่มเติมหลักสูตรแพทย์แผนจีน ดังนั้นคุณหมอจึงมีพื้นฐานและองค์ความรู้ทางด้านแพทย์แผนปัจจุบันสำหรับใช้ในการวินิจฉัยโรค และสามารถใช้มุมมองในการรักษาคนไข้แบบเข้าใจปัญหาสุขภาพอย่างรอบด้าน โดยนำองค์ความรู้จากแพทย์แผนตะวันตกกับองค์ความรู้ของแพทย์แผนจีนมาใช้ร่วมกันในการรักษาโรคอย่างได้ผล

หมอแบงค์เริ่มเรียนรู้ศาสตร์แพทย์แผนจีน เพื่อให้เข้าใจที่มาของแนวคิด และยังพบว่าวิธีคิดของการรักษาแบบตะวันตกกับตะวันออกนั้นแตกต่างกันอย่างสุดขั้วเลยทีเดียว คุณหมอบอกว่า

ในขณะที่วิธีของตะวันตกจะชอบแก้ปัญหา ณ จุดของอาการอย่างเด็ดขาด หรือเรียกได้ว่าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าชั่วคราว ส่วนวิธีตะวันออก หรือ แพทย์แผนจีนจะมีลักษณะของการรักษาแบบวางระบบของร่างกายให้ดำเนินไปได้อย่างปกติ นั่นคือการรักษาดูแลการทำงานของอวัยวะภายใน เลือดและพลังงานในร่างกายของเรา โดยไม่แทรกแซงระบบร่างกายเฉพาะที่ ด้วยการใช้สมุนไพรจีน และการฝังเข็ม ซึ่งถือว่าเป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูง และสามารถป้องกันความผิดปกติของร่างกาย พร้อมกับฟื้นฟูสภาพร่างกายที่เสื่อมสภาพ ซึ่งหัวใจของการรักษาแบบแพทย์แผนจีน คือความสมดุล ให้ร่างกายทำงานไปได้อย่างดีตามธรรมชาติ และมีประสิทธิภาพสูงสุด  

ปัจจุบันหมอแบงค์เปิดคลินิก Herb Plus ขึ้นที่ Ratchakru Medical Center ซ.พหลโยธิน 5 เพื่อดูแลผู้ป่วยด้วยการแพทย์แบบผสมผสานอย่างใส่ใจและใกล้ชิดกับคนไข้ทุกราย ซึ่งมีทั้งคนไข้ที่เป็นโรคเรื้อรังอย่างโรคเบาหวาน โรคความดันสูง โรคออฟฟิศซินโดรม โรคภูมิแพ้ รวมถึงโรคร้ายแรงต่างๆ ซึ่งหมอแบงค์เชื่อว่า ไม่มีโรคใดที่รักษาไม่หาย ดังนั้นทุกวันนี้หมอแบงค์ยังคง มุ่งมั่นที่จะค้นคว้าหาสมุนไพร รวมทั้งพัฒนาวิธีการรักษาผู้ป่วยและดูแลผู้ไม่ป่วย ด้วยองค์ความรู้ของศาสตร์แผนจีนเป็นหลัก ร่วมกับองค์ความรู้จากศาสตร์แผนตะวันตก เพื่อทำการรักษาคนไข้ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น