Loading...

NEWS & ACTIVITIES

แพทย์และผู้เชี่ยวชาญสมุนไพรแนะนำเลือกซื้อสมุนไพรให้ปลอดภัย


  เลือกสมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย
          ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ด้านสมุนไพร ผ่านการคิดค้นและสืบทอดกันมากว่าพันปี และในปัจจุบันยังคงเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ในฐานะวิธีการบำรุงร่างกายและบำบัดโรค สมุนไพรผูกพันกับอาหารการกินในวิถีชีวิตของคนไทยและชาติตะวันออกอย่างแนบแน่นในรูปแบบต่างๆ แต่อาจจะยังไม่รู้ลึกถึงวิธีนำมาใช้ เพื่อประโยชน์ในการบำรุงร่างกายและรักษาอาการเจ็บป่วย และเสริมสร้างความสมดุลของสุขภาพ ดังนั้นเพื่อไขกุญแจแห่งความรู้ นายแพทย์ธเนศ อมรพิทักษ์กูล แพทย์แผนปัจจุบันและผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร เจ้าของ Herb Plus คลินิก จึงได้แนะนำวิธีการเลือกซื้อสมุนไพร โดยผู้บริโภคต้องดู 5 สิ่งก่อนที่จะซื้อสมุนไพรมารับประทานเอง คือ
          1. ดูการปนเปื้อนของโลหะหนัก ไม่ควรเกินค่าตามที่กำหนด ไม่เช่นนั้นผู้บริโภคจะได้รับอันตรายได้ เช่น สารหนู ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แคดเมียม ไม่เกิน 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม สารปรอท ไม่เกิน 4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซึ่งผู้บริโภคควรจะสังเกตในรายละเอียดที่ระบุมาในผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะได้สินค้าที่มีคุณภาพ
          2. สมุนไพรที่ดีต้องคิดค้นสูตรโดยแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร
          3. บรรจุภัณฑ์ต้องได้มาตรฐาน รวมทั้งระบุวันผลิตและวันหมดอายุอย่างชัดเจน
          4. ได้รับมาตรฐานการผลิต GMP (Good Manufacturing Practice) ที่ตรงตามข้อกำหนด ระเบียบ แบบแผน และวิธีปฏิบัติที่นำมาใช้ในการผลิตที่ดีและได้สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน
          5. มีเครื่องหมาย อย. (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ที่แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้ผ่านการพิจาณาด้านคุณภาพและความปลอดภัยแล้ว
          นอกจากนี้ นายแพทย์ธเนศ ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับความเข้าใจผิดที่มักเกิดขึ้นบ่อยๆ เกี่ยวกับสมุนไพร คือการใช้สมุนไพรแบบเดี่ยวๆ นั้นไม่ถูกต้อง หลักการใช้สมุนไพรที่ถูกต้อง ควรใช้เป็นตำรับสมุนไพรซึ่งประกอบด้วยสมุนไพรหลายๆ ชนิดในสัดส่วนที่เหมาะสม จึงจะเห็นผลดีและเกิดประโยชน์ต่อร่างกายอย่างเต็มที่

          สำหรับสมุนไพรที่ดีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพนั้น ต้องมีองค์ประกอบหลักดังนี้
          1. ใช้สมุนไพรเกรด A เพราะจะออกฤทธิ์ได้ดีและมีประสิทธิภาพสูงในการรักษาอาการเจ็บป่วย
          2. ใช้สมุนไพรแบบตำรับ คือการผสมผสานสมุนไพรมากกว่า 1 ชนิด ในสัดส่วนที่เหมาะสม ซึ่งจะให้ผลการรักษาที่เร็วและแม่นยำ
          3. ผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร โดยเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วย เพราะสามารถปรับปริมาณสมุนไพรแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับการรักษาได้อย่างถูกต้อง
          จะเห็นได้ว่า การเลือกซื้อสมุนไพรรับประทานเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงนั้น ผู้บริโภคต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมุนไพรนั้นๆ เพื่อความปลอดภัยและช่วยให้เราสามารถนำคุณค่าและสรรพคุณไปประยุกต์ใช้กับสุขภาพของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ