Loading...

NEWS & ACTIVITIES

นพ.ธเนศ อมรพิทักษ์กูล บริจาคเงินสร้างอาคารเรียน


หลังประสบความสำเร็จกับยอดจำหน่ายหนังสือเล่มแรก ปรับสมดุลชีวิต พิชิตโรค แล้ว นพ.ธเนศ อมรพิทักษ์กูล หรือ หมอแบงค์ แพทย์แผนปัจจุบันและผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร เจ้าของ Herb Plus คลินิก ขอคืนกำไรสู่สังคมด้วยการนำรายได้ที่หมอได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายหนังสือกว่า 5,000 เล่ม บริจาคสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนชาวเขาบ้านสงินนุปอย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ แหม...ใจบุญแบบนี้ เล่มสอง "อายุยืนหมื่นปี" คลอดเมื่อไหร่เห็นทีต้องอุดหนุนซะแล้ว