Loading...

NEWS & ACTIVITIES

นพ.ธเนศ อมรพิทักษ์กูล เตือนโรคไขมันในเลือดสูง


นพ. ธเนศ อมรพิทักษ์กูล หรือ หมอแบงค์ แพทย์แผนปัจจุบันและผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร ออกมาเตือนภัยโรคใกล้ตัวอย่าง โรคไขมันในเลือดสูง ที่มักไม่ค่อยแสดงอาการอะไรแต่กลับเป็นสาเหตุของการตายอันดับ 2 รองจากมะเร็ง เมื่อถามถึงการป้องกัน หมอแบงค์บอกต้องมี 3 ดี คือ สมุนไพรดี อาหารดี และ นอนหลับดี มิน่าคนไข้ Herb Plus คลินิก ซ.ราชครู จึงกลับมามีสุขภาพดีกันถ้วนหน้า