Loading...

NEWS & ACTIVITIES

รับรางวัลบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2013


เมื่อเร็วๆนี้ นายแพทย์ธเนศ อมรพิทักษ์กูล (ซ้าย) แพทย์แผนปัจจุบันและผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร เจ้าของ Herb Plus คลินิก รับรางวัล บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2013 สาขาบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) โดยมี พล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย์ (ขวา) องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบ ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์