Loading...

NEWS & ACTIVITIES

ภาพ “พ่อดุเรา” ที่ยังคงติดในใจคนไทยทั้งประเทศ


ภาพนี้คือภาพที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เคยมีรับสั่งเกี่ยวกับภาพนี้ ว่า ในหลวงทรงตำหนิที่พระองค์ทำตัวเหมือนเด็ก ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงตรัสอย่างมีความสุขต่อนักข่าว ว่า  "พ่อดุเรา บอกให้เราไปถ่ายที่อื่น ให้เราสำรวมและให้ไปบอกคนข้างหลังให้เงียบๆด้วย"

คงเป็นภาพที่ยังคงติดตรึงในใจคนไทยมาจนถึงทุกวันนี้ ขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ทรงเสด็จสู่สวรรค์คาลัย