Loading...

NEWS & ACTIVITIES

จดหมายถึงแม่พลอย


จดหมายถึงแม่พลอย

แม่พลอย ... ฉันยังคงรู้สึกคุ้นเคยกับแม่พลอยและสะดวกใจที่จะเรียกแม่พลอยว่า "แม่พลอย" และเรียกแทนตัวว่า "ฉัน" อยู่อย่างนี้เสมอ ขออย่าถือโทษโกรธเคืองฉันเลย แม้นับถึงวันนี้ แม่พลอยคงเป็นคนรุ่นทวดรุ่นเทียดของฉันแล้วก็ตาม

แม่พลอยอาจจะรู้สึกแปลกใจที่ได้อ่านจดหมายฉบับนี้ เพราะมันเป็นวิธีการสื่อสารของคนในยุคของฉัน จดหมายฉบับนี้จึงไม่ต้องติดแสตมป์ ไม่ต้องมีบุรุษไปรษณีย์มาส่งให้ ฉันเขียนจดหมายฉบับนี้ด้วยใจสั่นรัว ในความรู้สึกนึกคิดของฉันก็ตื้อตันไปหมด ถูกผิดอย่างไรก็ขอเป็นคุณเป็นโทษแก่ฉันคนเดียว

เรื่องราวของคน ๔ แผ่นดินอย่างแม่พลอยที่ได้ผ่านอะไรมานักต่อนักและยาวนาน ล้วนเป็นความชื่นชมและความประทับใจของทุกผู้ทุกคนมาโดยตลอด

แม่พลอยคงไม่รู้ว่านับแต่วันที่แม่พลอยสิ้นใจ เมื่อช่วงสายของวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ คนรุ่นหลังของแม่พลอยได้อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่อย่างปรกติสุขร่มเย็นมายาวนานกว่า ๗๐ ปี

แม่พลอย ... แม่พลอยผ่านชีวิตมาได้อย่างไรถึง ๔ แผ่นดิน ฉันเกิดและอยู่มาแผ่นดินเดียว ไม่เคยแม้แต่จะคิดสักเสี้ยวเวลาหนึ่งว่าจะถึงเวลานี้ เวลาที่ชีวิตของฉันผ่านแผ่นดินแรกแผ่นดินนี้ไปแล้ว มันไม่ใช่ความปราถนาของฉันและคนร่วมยุคร่วมสมัยกับฉันเลย แต่มันเกิดขึ้นตามธรรมดาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

แม่พลอย ตลอด ๒ - ๓ วันที่ผ่านมา บ้านเมืองของเราเป็นอะไรไปก็ไม่รู้ บรรยากาศมันหม่นหมองซึมเศร้าเสียเหลือเกิน ผู้คนก็จะหาความสุขสบายกันไม่ได้ มองหน้าใครก็แฝงไปด้วยความกระวนหระวายกันถ้วนหน้า จนกระทั่งวันนี้ แม้มีผู้คนขวักไขว่เต็มไปหมด แต่ทำไมในหัวใจของฉันมันถึงเงียบสงัดอย่างบอกไม่ถูก

วันนี้ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นวันที่ฉันเข้าไปถึงหัวใจของแม่พลอย ... แต่แม่พลอยคงทำบุญมาดี ไม่ต้องมารับรู้มาสัมผัสความรู้สึกเช่นนี้ แต่ถ้าแม่พลอยหยั่งถึงหัวใจของฉัน แม่พลอยก็คงรู้สึกแบบเดียวกับฉัน 

นี่เป็นจดหมายฉบับสุดท้ายที่ฉันได้เขียนในรัชกาลของพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระองค์นี้ และคงเป็นฉบับแรกในรัชกาลใหม่ เพราะอีกไม่กี่นาทีข้างหน้า ผู้มีอำนาจหน้าที่ก็จะไปรวมตัวกันเพื่อลงมติอัญเชิญพระบรมวงศ์พระองค์หนึ่งขึ้นสืบพระราชสันตติวงศ์ดำรงพระราชสมบัติสืบต่อไป

แม่พลอย เวลานี้ฉันมีสติสำนึกรู้ตัวดีทุกประการว่าสิ่งที่ฉันรับรู้คือความจริง ... พระเจ้าแผ่นดินเสด็จสวรรคตแล้ว ขอพระเจ้าแผ่นดินจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
๑๙:๔๔ น.
ราเชนทร์